היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות חומ"ס > סיווג חומרים

סיווג חומרים

חומרים מסוכנים מסווגים לקבוצות סיכון. קבוצות הסיכון מתארות את מהות הסיכון בחומר.  ע"פ שיטת הסיווג הבין לאומית ישנן 9 קבוצות:
1) חומרים נפיצים;
2) גזים; מתחלק ל- גזים דליקים, גזים דחוסים לא דליקים, גזים רעילים.
3) נוזלים דליקים; נוזלים הפולטים אדים אשר ידלקו בטמפרטורה של עד 60.5 מעלות צלזיוס.
4) מוצקים דליקים וכאלה המתלקחים במגע עם אויר או מים
5) מחמצנים ופראוקסידים
6) חומרים בעלי רעילות גבוהה וחומרים פתוגניים
7) חומרים רדיואקטיביים
8) חומרים מאכלים (קורוסיביים)
9) אחר; תערובות או חומרים בעלי סיכון שאינו שייך לקבוצות מעל.

לקבוצות 1-6 למעט קבוצה 3 יש גם תתי קבוצות על פי הסוגים השונים של החומרים . ספרת תת
הקבוצה לאחר ספרת הקבוצה כשנקודה מפרידה ביניהם , לדוגמא 4.2 . .
חומרים יכולים להשתייך ליותר מקבוצת סיכון אחת. במקרה כזה תהיה קבוצת סיכון ראשית וקבוצת סיכון משנית.

סיווג החומרים בתויות
מידע על הסיכון הקשור בחומר ניתן לקבל גם על גבי מכלי הכימיקלים. על המכל ניתן למצוא סימון המתאר את הסיכון בחומר.
סימון על פי שיטה אירופאית –
קבוצה

סימון אירופאי

חומרים נפיצים (E )

חומרים מחמצנים (O )

חומרים דליקים (F )

חומרים דליקים מאוד (F+ )

חומרים רעילים (T )

חומרים רעילים מאוד (T+ )

חומרים קורוזיביים (C )

חומרים מזיקים (Xn )

חומרים מגרים (Xi )

חומרים המסוכנים לסביבה (N )

שיטת סימון אמריקאית

– האיגוד למניעת דליקות בארה"ב , N.F.P.A , פיתח שיטת סימון לזיהוי סיכונים בצורת מעוין המתחלק לארבע קבוצות: סיכוני בריאות (כחול), סיכוני אש (אדום), פעילות כימית (צהוב), סיכונים מיוחדים (לבן).

כל קבוצה מצוינת במספר 1-4 לפי חומרה. 4 מציין דרגת חומרה גבוהה ביותר. המספר 0 מופיע כאשר החומר אינו מסוכן כלל או כאשר אין מידע לגבי היותו מסוכן.