היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
בטיחות חומ"ס > מנדפים כימיים

מנדפים כימיים

מנדף כימי הינו שולחן עבודה המצוי תחת שאיבה מתמדת המאפשרת לעובד המעבדה לעבוד עם חומרים מסוכנים בצורה בטוחה על ידי מניעת חשיפה לחומרים. המנדף הינו שולחן עבודה בעל שלוש דפנות, לרוב, המושך פנימה אוויר ע"י אוורור מכני מהעובד הלאה. העבודה נעשית ע"י הכנסת ידיים בלבד לאזור פנים המנדף. האוויר נשאב מעמדת העובד לתוך המנדף, משם לגב המנדף ומחוץ לבניין בתעלות מרכזיות. חלון המנדף הינו דופן המאפשרת גישה נוחה לעבודה ע"י שינוי גובה. וכן, הוא מהווה חיץ והגנה נוספת לעובד מפני חשיפה לחומרים/ לתגובות/ לאירועים בלתי צפויים העלולים לפגוע בעובד.

המנדפים נבדקים בדיקת תקינות אחת לחצי שנה. בבדיקה זו נקבע סימון על דופן המנדף לגובה חלון מקסימלי שניתן להרים תוך שמירה על מהירות זרימה תקינה בפני המנדף. במנדף קיימת מערכת התראה. מערכת זו מתריעה בעת שאין מספיק זרימת אוויר במנדף. במצב זה המנדף אינו תקין.

מנדפים

כל מנדף יעבור ביקורת תקינות - פעמיים בשנה - ויודבק עליו אישור המעיד על תקינותו.

1. אין לעבוד במנדף ללא אישור תקינות או שאינו תקין (מדבקה כתומה!).
2. מנדפים מיועדים לעבודה 24 שעות ביממה. פעולה רציפה מהווה אמצעי יעיל למניעת הצטברות כימיקלים נדיפים ואבק במעבדה.
3. האוויר מהמנדף נשאב דרך התעלות אל מחוץ לגג הבניין.
4. בכל הכרוך בעבודה בחומרים נדיפים, חומצות/בסיסים מרוכזים או כל חומר אחר הדורש זאת יש להקפיד על עבודה במנדף
5. וודא כי המנדף מתאים לסוג העבודה שברצונך לבצע.
6. וודא באמצעות נייר דקיק כי אכן יש שאיבה
7. וודא את תקינות המנדף, ומערכת ההתראה (תו תקינות בתוקף).
8. הכר את מיקום המפסקים השולטים על האספקות לחלל המנדף: מפסק המפוח, מפסקי אספקת כוח, ברזי גז, אויר דחוס, מים, מי לחץ, ואקום וכו'.
9. פנה ממשטח העבודה ומחלל המנדף כל חפץ או כלי שאינו נחוץ לביצוע העבודה הנוכחית.
10. הכן מראש את כל הכלים והציוד הדרושים למהלך העבודה במנדף.
11. וודא השארת מרווח של לפחות 10 ס"מ מסביב לשולי משטח העבודה של המנדף.
12. הקפד על סגירת חלון המנדף ככל שניתן. פתיחתו תעשה עד לגובה הסימון בדופן החלון.
13. יש לעבוד בפנים המנדף לפחות כ-15 ס"מ משפת המנדף לייעול ההגנה על העובד. יש להקפיד על כך במיוחד בעת עבודה עם ציוד מחמם העלול ליצור מערבולות אוויר חם.
14. אין להניח במנדף חפצים קלים אשר עלולים להישאב לפתחי היניקה ולסתום אותו כגון נייר וכו'.
15. עם סיום העבודה, דאג לסדר וניקיון בחלל המנדף.
16. אין לאחסן חומרים במנדף. יש להקפיד על סדר ומרחב עבודה.
17. הקפד על פתיחת מים פעם בשבוע בברז במנדף על מנת למנוע מעבר אדים כבדים דרך מערכת הביוב בסיפונים יבשים.
18. סמן בשילוט ברור מנדף שבו מבוצעות עבודות מסוכנות כגון עבודה עם חומרים משתכים, רדיואקטיבים וכו'.
19. המנדף אינו מהווה "תעודת ביטוח" מפני פגיעות. גם בזמן העבודה במנדף הקפד על שימוש באמצעי מגן אישיים: חלוק, נעליים סגורות, משקפי מגן, כפפות
20. "זרימה יעילה" פירושה זרימת אויר חלקה ("למינארית") במהירות קבועה. לכן, בכדי לקבל זרימה יעילה : הימנע מתנועות מהירות (כולל תנועות גוף/ידיים) בחזית המינדף או בתוכו. "תנועות מהירות" כוללות פתיחה וסגירה מהירים של מסך החזית, תנועת אנשים ערה בסביבות המינדף וכד'. פעילויות אלה מגבירות את היווצרות מערבולות האוויר בתוך המינדף ומפחיתות מיעילותו. השתדל להגביל את תדירות העובדים העומדים או חולפים בחזית המנדף!!
21. בעת תקלה במנדף, פנה את המנדף מכימיקלים, סגור את חלון המנדף וצלצל ל- 8000. במידה ולא ידווח כי המנדף פונה בעת דיווח על התקלה, יוודא ממונה הבטיחות כי המנדף אכן פונה מחפצים ורק אז יוזמן עובד בית המכונות שהוכשר לטפל במינדפים. (לא ייערך כל טיפול במנדף אם נותרו בו ציוד או חומ"ס). עובד בית המכונות יאפיין את התקלה - באם ניתן לטפל בתקלה באמצעים פנים אוניברסיטאיים או אם נדרש תיקון ע"י קבלן חיצוני.