היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
כללי < מערכת לימוד בטיחות

מערכת לימוד בטיחות

הרינו שמחים לבשר כי באוניברסיטת בר אילן עלתה לאויר לומדת בטיחות אשר פותחה בפרוייקט ארצי רחב היקף בתחום הלמידה המתוקשבת. הפרויקט פותח בשיתוף המוסד לבטיחות ולגיהות ובמימון קרן מנוף במוסד לביטוח לאומי.

במערכת זו מספר לומדות בתחומי הבטיחות, כגון בטיחות ביולוגית, בטיחות כימית, קרינה מייננת, קרינת לייזר ועוד. בשלב זה אנו מתחילים בפיילוט באוניברסיטה.

בימים הקרובים יקבלו חלק מעובדי המעבדות אשר נבחרו לפיילוט הזמנה להיכנס אל הלומדה. לומדה זו הינה נדבך נוסף בהדרכת בטיחות, בהתאם לדרישות החוק: תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999, ועל כן ביצוע לומדה זו הוא חובה.