היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן

בטיחות קרינה רדיואקטיבית

בכל מקרה של תקלה או חשש לתקלה יש להודיע מיידית לבטיחות קרינה.
במוקד מחלקת הביטחון בטלפון 7777

ממונה בטיחות קרינה: ד"ר איתי לזר, טלפון בעבודה 03-5318202. פקס 03-1384097. נייד 050-4260978
הודעות שגרתיות ניתן להעביר גם בדואר אלקטרוני: itaylazar75@gmail.com ממלא מקום האחראי: נחום פרלמן ,טלפון עבודה 054-6603308
במקרה תקלה,כאשר לא ניתן לאתר את עובדי בטיחות קרינה של האוניברסיטה יש לפנות למוקד חירום קמ"ג 24 שעות : 08-6568222, 08-6568350

הגדרת מעבדה רדיואקטיבית - מעבדה אשר קיבלה אישור ממב"ק הקמפוס לעבודהעם חומרים רדיואקטיבים. לא תאושרנה "פינות רדיואקטיביות" במעבדה, אלא רקחדרים נפרדים עם אפשרות סגירה.

הדרישות מהמעבדה כוללות:
9.1 רצפה - מכוסה ב-PVC עם תפרים מולחמים, פינות עגולות ונגישות לניקוי.
9.2 קירות - מכוסים בצבע חלק הניתן לרחיצה.
9.3 משטחי עבודה ומדפים -
9.3.1 מכוסים או עשויים מחומר חלק, בלתי סופג וללא חריצים כגון: פורמיקה, פלדת
אל חלד, PVC וכו'. בזמן העבודה משטחי העבודה יכוסו בנייר פילטר מכוסה בצד
אחד בניילון, כאשר הניילון פונה לכוון השולחן.
9.3.2 בעבודה עם חומרים פולטי גמא, על השולחנות להיות בחוזק מספיק על מנת
לשאת את משקל מגני העופרת (מצודה).
9.3.3 אם קיים מתלה ליבוש כלים, הוא חייב להיות עשוי מחומר רחיץ, כגון פלסטיק,
או מצופה בחומר רחיץ, כגון צבע אפוקסי.
9.4 כיור ומקום רחצה - כיור מפלדת אל חלד (נירוסטה) בעומק של 25 ס"מ לפחות,
מצוייד בברז מרפק, בקו המים הקרים בלבד. ליד הכיור ימצא מתקן למגבות נייר
עם נייר וסבוניה לסבון נוזלי, מאושר על ידי המב"ק.
9.5 איורור - יש לקבוע משטר איורור מוגדר כך שכוון הזרמים יהיה מאזור בו סכנת
הזיהום נמוכה למקום בעל סכנת זיהום גבוה יותר. בכל אופן יש למנוע כל אפשרות
של זרימת אויר בחזרה מאזורים "מזוהמים" לאזורים נקיים.
במידה וקיים מנדף בחדר, עליו לעמוד בקריטריונים של מנדף רדיואקטיבי ( ראה
"דרישות בטיחות ממנדף כימי" של המחלקה לבטיחות ולגיהות) .
כמו כן יש לוודא כניסת אויר צח בכמות מספקת, גם כאשר הדלתות והחלונות
סגורים לדוגמה על ידי תריס איורור בדלת. יש למנוע החזרת אויר משומש לחדר
(רצירקולציה).

9.6 פסולת -
9.6.1 המעבדה צריכה להיות מצויידת במתקן לפסולת מוצקה עם מכסה מופעל ברגל,
המסומן בסמל הרדיואקטיבי ושקיות לפסולת רדיואקטיבי. יש לפנות הפסולת
הרדיואקטיבית בתום כל יום עבודה.
9.6.2 מיכל לפסולת רדיואקטיבית נוזלית ימולא בורמיקוליט עד 90% מנפח המיכל
ויסומן סמל הרדיואקטיבי המקובל.
9.6.3 מתקן קשיח לפינוי פסולת חדה, כגון מחטים שברי זכוכית או כל חפץ חד אחר.
9.7 ניטור - במידה ועובדים פולטי בטא אנרגטיים או פולטי גמא וקרני x צריך להיות
במעבדה מכשיר ניטור מכויל.
9.8 אחסון - יש לדאוג למקום אחסון (ארון, מקרר וכו'), בר נעילה מסומן בסמל
הרדיואקטיבי המקובל.
9.9 סימון והוראות בטיחות - החדר צריך להיות מסומן בסמל אזהרה מתאים (ראה
נספח בהוראת הנהלה).
9.10 יש לתלות במקום בולט וגלוי את הוראות הבטיחות לעבודה בחומרים
רדיואקטיבים, לעבודה שוטפת ולמקרה תקלה.
9.11 תכנית המעבדה לפי ההנחיות הנ"ל תובא לאישור המחלקה לבטיחות ולגיהות, לפני
ביצוע הבניה או ההסכם.

מחשבון לחישובי קרינה
המרכז למחקר גרעיני שורק
האגודה הישראלית להגנה מקרינה
סרט בטיחות בחומרים רדיואקטיביים