היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
כללי < צוות

אנשי צוות הבטיחות

דוא"ל טלפון שם
Nili.Zarchin@biu.ac.il 03-5317717 נילי זרחין
Moshe.Hod@biu.ac.il 03-5318779 משה הוד
Nahum.Perelman@biu.ac.il 03-5314331 נחום פלרמן
Hagit.Kun@biu.ac.il 03-5317919 חגית קון
Klara.Hadida@biu.ac.il 03-5317857 קלרה חדידה
ממונה בטיחותת אש 03-5317202 איתי אהרון
ממונה בטיחות חומ"ס 03-5317488 רוזנה סוכודולסקי
בטיחות כימיה ואחראי רעלים 03-5317206 עודד פרידמן