היחידה לבטיחות | אוניברסיטת בר אילן
כללי < צוות

אנשי צוות הבטיחות

דוא"ל טלפון שם
Nili.Zarchin@biu.ac.il 03-5317717 ממונה בטיחות ביולוגית נילי זרחין
Moshe.Hod@biu.ac.il 03-5318779 ממונה בטיחות כללית משה הוד
Nahum.Perelman@biu.ac.il 03-5314331 אחראי פינוי חומ"ס ואחראי רעלים נחום פלרמן
Hagit.Kun@biu.ac.il 03-5317919 רמ"ד בטיחות חגית קון
Klara.Hadida@biu.ac.il 03-5317857 מרכזת קלרה חדידה
itay.aharon@biu.ac.il ממונה בטיחות אש 03-5317202 איתי אהרון
Rozena.Suchodolsky-Baruch@biu.ac.il ממונה בטיחות חומ"ס 03-5317488 רוזנה סוכודולסקי
oded.friedman@biu.ac.il בטיחות כימיה ואחראי רעלים 03-5317206 עודד פרידמן