Skip to main content

ממדים ללימודים ב-100% לשנת הלימודים תשפ"ג

מועד הגשה מ-13.06.22 עד 30.09.22 מועד עבר
סוג תואר
תואר ראשון
סוג מלגה
עידוד
גוף מטפל
מדור מלגות
תיאור המלגה

אוניברסיטת בר-אילן תשלים את מלגת ממדים ללימודים ל-100% ותאפשר לימודים חינם לתואר ראשון, ל-100 לוחמים מיחידות העילית של צה"ל.

המלגה מיועדת למועמדים לשנת הלימודים תשפ"ג 

המלגה ניתנת עבור כל שנת לימודים, בתואר ראשון - מקסימום 3 שנות לימודים.
למעט במקצועות ההנדסה והרפואה בהם תינתן המלגה עבור מקסימום 4 שנות לימודים

נדרש להגיש בקשה חדשה לקבלת המלגה עבור כל שנת לימודים.

קבלת המלגה אינה מותנית בהתנדבות או בשירות מילואים.

סכום המלגה
המלגה הניתנת לזכאים היא עד 25% משכר הלימוד האוניברסיטאי לשנה זו, עד לסכום של 2598 ש"ח
קריטריונים

לוחמים ביחידות עילית הזכאים למלגת ממדים ללימודים

המלגה מיועדת למועמדים לשנת הלימודים תשפ"ג ( שזו להם שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה)

הנחיות להגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש למלא את הטופס בלינק להגשת מועמדות

המלגה תנתן ל-100 המועמדים הראשונים שירשמו ללימודים  בשנת הלימודים תשפ"ג העומדים בתנאי המלגה

יש להציג אישור על זכאות למלגת ממדים ללימודים  המופיעה באיזור האישי שלך וכן  אישור מאתר האישורים של צה"ל על היחידה בה שירתת.

 אם הזכאות למלגת ממדים ללימודים עדיין לא נמצאת באיזור האישי שלך , ניתן להגיש מועמדות למלגה ולצרף את האישור כשהוא יעלה.

צור קשר
דוא"ל: [email protected]