Criminology Online: innovation and advanced research - into practice
קרימינולוגיה און-ליין: חדשנות ומחקר מתקדם - מהכוח אל הפועל

גליון מס' 2 אפריל 2015

אנו שמחים להציג את הגיליון האינטרנטי השני של המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן.

בגיליון שלפניכם תוכלו להתרשם מהפעילות המחקרית והאקדמית של חברי הסגל, הבוגרים והסטודנטים במחלקה במגוון תחומים בשנה האחרונה, וכן ללמוד על דרכם המקצועית של בוגרי המחלקה.

בשנת הלימודים תשע"ה נוסדה במחלקה סדרת מפגשים חדשה - "הייד פארק" - שנועדה לחבר בין הפעילות האקדמית שלנו לבין פעילותם של מוסדות וגופים ציבוריים העוסקים בעבריינות ובקורבנות. אנו מאמינים ששיתוף פעולה כזה יביא לידי הפריה הדדית ולקידום סוגיות קרימינולוגיות חשובות.

כמו כן מתקיימים בשנת הלימודים הזו הרצאות - במסגרת סמינרים מחלקתיים - של מומחים מתחומים שונים כמו שופטים, חוקרי משטרה ועוד, אשר מציגים את משנתם לפני הסטודנטים ואנשי הסגל.

באמצעות פרסום מאמרים ודעות המלמדים על הפעילות המחקרית והיישומית של מחלקתנו, אנו מקווים לשמש במה לדיון וחשיבה משותפת על מהות תפקידו של הקרימינולוג , זאת כדי לתרום לקידום המחקר הקרימינולוגי.

כל הסטודנטים, הבוגרים ואנשי הסגל של המחלקה מוזמנים אלינו מידע חשוב ואנו נבחן אפשרות לשלבו בגיליונות הבאים. כתובתנו rotem.leshem@biu.ac.il

אנו מאחלים המשך עבודה פוריה ושיתופי פעולה!

ד"ר רותם לשם, עורכת
ד"ר עדה יורמן, עורכת משנה