פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

החוג המשולב למדעי החברה
רשימות ביבליוגרפית תש"ס

שם המרצה מס' קורס שם הקורס pdf
פרופ' אדד משה 74-113-01 פסיכופתולוגיה
ד"ר בוגוש רינה 74-505-01 חוק, משפט וסדר חברתי
ד"ר ברור בן-דוד אורית 74-338-01 אנתרופולוגיה כללית
פרופ' גלבוע איתן 74-986-01 התערבות צבאית
פרופ' גלבוע איתן 74-985-01 תכנון וניהול משא ומתן
פרופ' הודרה יוסף 74-120-01 מבוא לסוציולוגיה
ד"ר וולף רות 74-403-01 מוסר ואחריות חברתית-כלכלית
ד"ר וולף רות 74-530-01 מוסר ואתיקה
ד"ר חזני משה 74-705-01 אידיאולוגיות רצחניות
גב' יורמן עדה 74-xxx-01 מוסדות אכיפה, מניעה וטיפול
מר מועלם יצחק 74-166-01 ממשל במדינת ישראל
ד"ר קאליפון זאב 74-123-01 מבוא לאנתרופולוגיה
ד"ר שחר רינה 74-124-01 החברה הישראלית
עו"ד שפי דב 74-711-01 דיני בטחון, צבא ומלחמה

*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון