פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*>רשימות ביבליוגרפיות תשס"א
*>רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

החוג המשולב למדעי החברה
רשימות ביבליוגרפית תשס"ב

שם המרצה מס' קורס שם הקורס pdf
פרופ' אדד משה 74-113-01 פסיכופתולוגיה
ד"ר ברור בן-דוד אורית 74-120-02 מבוא לסוציולוגיה
פרופ' הודרה יוסף 74-120-01 מבוא לסוציולוגיה
ד"ר וולף רות 74-530-01 אתיקה ומוסר
ד"ר טל חנן 74-901-01 יסודות הלוגיסטיקה
גב' יורמן עדה 74-535-01 ויקטימולוגיה
גב' יורמן עדה 74-532-01 מוסדות אכיפה, מניעה וטיפול
מר לוי מאיר 74-947-01 נהול השירות
ד"ר צבאג שמואל 74-949-01 גיאופוליטיקה
ד"ר צבאג שמואל 74-166-01 ממשל במדינת ישראל
ד"ר צבאג שמואל 74-941-17 סיום מלחמות
ד"ר קאליפון זאב 74-123-01 מבוא לאנתרופולוגיה
ד"ר שחר רינה 74-124-01 החברה הישראלית
ד"ר שרעבי רחל 74-124-02 החברה הישראלית
ד"ר תימור אוריאל 74-500-01 תיאוריות בקרימינולוגיה

*>רשימות ביבליוגרפיות תשס"א
*>רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון