פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תשס"ה
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

החוג המשולב למדעי החברה
רשימות ביבליוגרפית תשס"ו

שם המרצה מס' קורס שם הקורס pdf
מר' אבינדב טל 74-962-01 הנדסת ייצור
מר' אבינדב טל 74-932-01 ניהול פרוייקטים
מר' אבינדב טל 74-954-01 סוגיות בתעשייה וניהול
ד"ר אבן-זהר שמואל 74-207-01 עיבוד נתוני מחקר במדעי החברה
פרופ' אדד משה 74-113-01 פסיכופתולוגיה
פרופ' אדד משה 74-113-01 פסיכופתולוגיה-רנטגן
ד"ר איילון אלכס 74-628-01 ניהול פרוייקטים מורכבים בסביבה עתירת טכנולוגיות
ד"ר איצקוביץ' צבי 74-313-01 מבוא לכלכלה-מאקרו
ד"ר איצקוביץ' צבי 74-312-01 מבוא לכלכלה-מיקרו
מר אתגר רן 74-932-01 ניהול פרויקטים
ד"ר בוגוש רינה 74-505-01 חוק, משפט וסדר חברתי
ד"ר בוגוש רינה 74-505-01 סמסטר ב'-חוק, משפט וסדר חברתי
ד"ר בוגוש רינה 74-426-01 נשים, משפט ושוויון
ד"ר בודנר אהוד 74-427-01 זיכרון ודמיון בתפיסת ה"עצמי"
ד"ר בודנר אהוד 74-213-01 מבוא לפסיכולוגיה קוגנטיבית
ד"ר בודנר אהוד 74-217-01 תאוריות באישיות
ד"ר בליי מירב 74-937-01 מתמטיקה א
מר גוטסדינר הארי 74-204-01 התנהגות ארגונית א'
מר גוטסדינר הארי 74-205-01 התנהגות ארגונית ב'
מר גוטסדינר הארי 74-615-01 מנהיגות עיסקית
מר גוטסדינר הארי 74-515-01 סוגיות נבחרות במנהיגות
מר גוטסדינר הארי 74-527-01 סוגיות נבחרות בפיתוח ארגוני
פרופ' גזיאל חיים 74-420-01 ניהול כח אדם
פרופ' גזיאל חיים 74-940-01 סוגיות נבחרות בניהול
מר גרוסמן אפרים 74-927-01 קורס שימושי מחשב
מר הדס יובל 74-907-01 יישומי מערכות מידע לוגיסטיות
מר הדס יובל 74-925-01 ניהול מערכות מלאי
מר הדס יובל 74-998-01 סוגיות נבחרות בתחבורה ושינוע
פרופ' הודרה יוסף 74-120-01 מבוא לסוציולוגיה
מר הופמן יעקב 74-927-01 קורס שימושי מחשב
ד"ר הרבון אבי 74-940-01 סמינר מחקרי-יישומי חקב"ץ בלוגיסטיקה
ד"ר הרבון אבי 74-953-01 ניהול מערכות רכש (Management of Purchasing Systems)
ד"ר וולף רות 74-530-01 אתיקה ומוסר
ד"ר וולף רות 74-532-01 גישור בעסקים
ד"ר וולף רות 74-535-01 טרור בעולם המערבי
ד"ר וולף רות 74-403-01 מוסר ואחריות חברתית-כלכלית
ד"ר וסטרייך שרה 74-833-01 מתימטיקה למדעי החברה א
רו"ח זילברברג יעקב 74-797-01 שוק ההון בישראל
ד"ר חימון צבי 74-961-01 אבטחת איכות
ד"ר חימון צבי 74-997-01 בקרה וביקורת בארגונים
ד"ר טל חנן 74-915-01 אסטרטגיה
ד"ר טל חנן 74-901-01 יסודות הלוגיסטיקה
ד"ר טל חנן 74-902-01 לוגיסטיקה צבאית
ד"ר יורמן עדה 74-107-01 סוגיות במדעי החברה
ד"ר יורמן עדה 74-411-01 תהליכים חברתיים בישראל
ד"ר כתב-הרץ שירית 74-312-01 מבוא לכלכלה-מיקרו
ד"ר כתב-הרץ שירית 74-313-01 מבוא לכלכלה-מאקרו
ד"ר לביא חיים 74-905-01 התנהגות ארגונית
ד"ר לובל שבתאי 74-870-01 שיטות מחקר במדעי החברה
ד"ר לוי אברהם 74-911-01 יסודות המימון
ד"ר לוי אברהם 74-940-01 סמינריון מחקרי
ד"ר לוי אברהם 74-941-01 סמינריון עיוני
מר לוי מאיר 74-947-01 נהול השירות
מר לוי מאיר 74-923-01 ניהול התפעול והיצור
ד"ר לויטן דב 74-146-01 סוגיות נבחרות בהיסטוריה פוליטית של מדינת ישראל
ד"ר לויטן דב 74-405-01 סמינר בין חוגי במדעי החברה
ד"ר לויטן דב 74-726-01 סמינריון בין-תחומי: בין קוממיות להתה-תהליכים פוליטיים וחברתיים במדינת ישראל בין השנים 1970-1948
ד"ר לויטן דב 74-172-01 פרקים נבחרים בהיסטוריה חברתית ופוליטית של מדינת ישראל
ד"ר מולוב בנימין 74-524-01 יישוב סכסוכים ממבט תרבותי
ד"ר מולוב בנימין 74-144-01 מבוא ליחסים בינלאומיים
ד"ר מולוב בנימין 74-533-01 פרקים בסכסוך ישראלי ערבי
ד"ר מולוב בנימין 74-472-01 ריאליזם ביחב"ל
ד"ר מירון אורלי 74-440-01 דפוסי התנהגות חברתית וכלכלית של מיעוטים בחברות מגוונות ומשתנות
ד"ר מירון אורלי 74-337-01 תהליכים דמוגרפיים וניתוח אוכלוסייה
ד"ר מעלם יוסי 74-312-01 מבוא לכלכלה-מיקרו
ד"ר מעלם יוסי 74-313-01 מבוא לכלכלה-מאקרו
ד"ר מש רוני 27-723-01 ארגונים וקונפליקטים ומה שביניהם
פרופ' נוימן שושנה 74-312-01 מבוא לכלכלה-מיקרו
פרופ' נוימן שושנה 74-313-01 מבוא לכלכלה-מאקרו
ד"ר נחמיאס אריה 74-940-01 הערכת שווי
ד"ר נחמיאס אריה 74-911-01 יסודות המימון
ד"ר נחמיאס אריה 74-458-01 שוק ההון בישראל
עו"ד סבאן רמי 74-996-01 ייעוץ וניהול השקעות
ד"ר סגל קובי 74-220-01 פסיכולוגיה התפתחותית
גב' עופר אמירה 74-312-01 מבוא לכלכלה-מיקרו
גב' עופר אמירה 74-313-01 מבוא לכלכלה-מאקרו
מר עמרני שמואל 74-405-01 סמינר בין חוגי במדעי החברה
ד"ר פרג דנה 74-927-01 קורס שימושי מחשב
ד"ר פרלמן יעל 74-966-01 יסודות האחזקה
ד"ר פרלמן יעל 74-918-01 ניהול מערכות תמיכה לוגיסטיות
ד"ר פרלמן יעל 74-621-01 שיטות וכלים בניהול אחזקה
ד"ר פרלמן יעל 74-620-01 תכנון ותפעול מדדי ביצוע לוגיסטיים
ד"ר צבאג שמואל 74-105-01 מבוא לממשל ופוליטיקה
ד"ר קאליפון זאב 74-424-01 חברה ורפואה
ד"ר קאליפון זאב 74-123-01 מבוא לאנתרופולוגיה
ד"ר קאליפון זאב 74-200-01 שיטות מחקר א-ב
פרופ' קוגן קונסנטין 74-930-01 חקר ביצועים א
פרופ' קוגן קונסנטין 74-931-01 חקר ביצועים ב
פרופ' קוגן קונסנטין 74-604-01 מודלים מתקדמים בחקר ביצועים
ד"ר קורן אלה 74-124-01 החברה הישראלית
ד"ר קורן אלה 74-712-01 מבוא לסוציולוגיה
ד"ר קורן אלה 74-739-01 מוסר ואתיקה ברפואה
פרופ' קנטור ג'פרי 74-941-01 ניהול מערכות תמחיר
ד"ר רוזן ישראל 74-927-01 קורס שימושי מחשב
ד"ר רוזנבלום טובה 74-425-01 היבטים פסיכולוגיים וקרימינולוגיים של בטיחות בדרכים
ד"ר רוזנבלום טובה 74-521-01 הנחיית קבוצות
ד"ר רוזנבלום טובה 74-508-01 סוגיות במנהיגות
ד"ר רוזנבלום טובה 74-513-01 שיקום אסירים
ד"ר רוזנבלום טובה 74-217-01 תיאוריות באישיות
ד"ר רוזנבלום טובה 74-456-01 תעסוקה, קריירה ומוביליות
פרופ' רופא יעקב 74-212-01 מבוא לפסיכולוגיה
ד"ר שחר רינה 74-423-01 סוגיות בסוציולוגיה של המינים במשפחה ובחברה
ד"ר שיפטן יוסי 74-930-01 חקר ביצועים א'
ד"ר שיפטן יוסי 74-931-01 חקר ביצועים ב'
ד"ר שיפטן יוסי 74-100-01 מבוא לסטטיסטיקה א'
ד"ר שיפטן יוסי 74-101-01 מבוא לסטטיסטיקה ב'
עו"ד שפי דב 74-711-01 דיני בטחון, צבא ומלחמה
פרופ' שפיגל אוריאל 74-608-01 כלכלה לוגיסטית
ד"ר שרעבי רחל 74-124-01 החברה הישראלית
ד"ר שרעבי רחל 74-415-01 שבירת מיתוסים-תמורות בזהות הקולקטיבית
ד"ר תורג'מן-גולדשמידט אורלי 74-429-01 סטייה חברתית במרחב הוירטואלי והממשי
ד"ר תימור אוריאל 74-502-01 תורת הענישה (פנולוגיה)

*רשימות ביבליוגרפיות תשס"ה
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון