פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002
*רשימות ביבליוגרפיות תשס"ו
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

החוג המשולב למדעי החברה
רשימות ביבליוגרפית תשס"ז

שם המרצה מס' קורס שם הקורס pdf
מר' אבינדב טל 74-962-01 הנדסת ייצור
מר' אבינדב טל 74-962-01 ניהול מלאי
מר' אבינדב טל 74-932-01 ניהול פרוייקטים
ד"ר אבן-זהר שמואל 74-207-01 עיבוד נתוני מחקר במדעי החברה
פרופ' אדד משה 74-113-01 פסיכופתולוגיה
פרופ' אדד משה 74-100-01 תיאוריות בקרימינולוגיה
ד"ר איילון אלכס 74-628-01 ניהול פרוייקטים מורכבים בסביבה עתירת טכנולוגיות
ד"ר בוגוש רינה 74-505-01 חוק, משפט וסדר חברתי
ד"ר בודנר אהוד 74-427-01 זיכרון ודמיון בתפיסת ה"עצמי"
ד"ר בודנר אהוד 74-213-01 מבוא לפסיכולוגיה קוגנטיבית
ד"ר בודנר אהוד 74-217-01 תאוריות באישיות
ד"ר ביג'אוי אילן 74-940-01 אסטרטגיה חדשנית בשיווק
ד"ר ביג'אוי אילן 74-940-15 סמינר בשיווק
ד"ר ביג'אוי אילן 74-912-01 יסודות השיווק
ד"ר בן-ארי רחל 74-215-01 פסיכולוגיה חברתית
ד"ר ברויאר שלום 74-904-01 מערכות מידע ניהוליות
מר גוטסדינר הארי 74-204-01 התנהגות ארגונית
מר גוטסדינר הארי 74-515-01 סוגיות נבחרות במנהיגות
מר גוטסדינר הארי 74-615-01 סוגיות במנהיגות עסקית
מר גוטסדינר הארי 74-527-01 סוגיות נבחרות בפיתוח ארגוני
ד"ר גולדבלום נעמי 74-213-01 פסיכולוגיה קוגניטיבית
ד"ר גולדבלום נעמי 74-220-01 פסיכולוגיה התפתחותית
פרופ' גולדברג יואל 74-412-01 סמינריון עיוני בעיצוב ההתנהגות-הקוגניטיבית
ד"ר גולדשטיין אלי 74-313-04 מבוא לכלכלה מאקרו
ד"ר גולדשטיין אלי 74-312-01 מבוא לכלכלה-מיקרו
פרופ' גזיאל חיים 74-420-01 ניהול כח אדם
פרופ' גזיאל חיים 74-940-01 סוגיות נבחרות בניהול
מר גרוסמן אפרים 74-927-01 קורס שימושי מחשב
פרופ' דויטש יוסף 74-319-01 תיאוריות ויישומים מיקרו ומאקרו
מר הדס יובל 74-907-01 יישומי מערכות מידע לוגיסטיות
מר הדס יובל 74-998-01 סוגיות נבחרות בתחבורה ושינוע
מר הופמן יעקב 74-927-01 קורס שימושי מחשב
ד"ר הרבון אבי 74-940-01 סמינר מחקרי-יישומי חקב"ץ בלוגיסטיקה
ד"ר הרבון אבי 74-953-01 ניהול מערכות רכש (Management of Purchasing Systems)
ד"ר הרבון אבי 74-602-01 ניהול מערכות רכש והספקת מלאי מתקדמות (Management of Advanced Purchasing and Inventory Supply systems)
ד"ר וולף רות 74-530-01 אתיקה ומוסר
ד"ר וולף רות 74-532-01 גישור בעסקים
ד"ר וולף רות 74-403-01 מוסר ואחריות חברתית-כלכלית
מר ויניצקי גדעון 74-622-01 שיווק באינטרנט/מסחר אלקטרוני
ד"ר וסטרייך שרה 74-937-01 מתימטיקה למדעי החברה 1
ד"ר וסטרייך שרה 74-938-01 מתמטיקה למדעי החברה 2: אלגברה ליניארית + הסתברות
ד"ר וסטרייך שרה 74-833-01 מתימטיקה למדעי החברה א
ד"ר וסטרייך שרה 74-933-01 מתימטיקה למדעי החברה ב
רו"ח זילברברג יעקב 74-797-01 שוק ההון בישראל
ד"ר חימון צבי 74-997-01 בקרה וביקורת בארגונים
ד"ר טאוב אליאב 74-455-01 דת ופוליטיקה בחברה מודרנית ופוסט מודרנית
ד"ר טאוב אליאב 74-166-01 ממשל במדינת ישראל
ד"ר טובול יוסי 74-941-01 יישומים נבחרים של תורת הצרכן והיצרן: בריאות, רווחה ופשיעה
ד"ר טובול יוסי 74-313-04 מבוא לכלכלה מאקרו
ד"ר טובול יוסי 74-312-01 מבוא לכלכלה-מיקרו
ד"ר טובול יוסי 74-319-01 תיאוריות ויישומים מיקרו ומאקרו
ד"ר טל חנן 74-915-01 אסטרטגיה
ד"ר טל חנן 74-901-01 יסודות הלוגיסטיקה
ד"ר טל חנן 74-902-01 לוגיסטיקה צבאית
ד"ר טל חנן 74-603-01 ניהול שרשרת ההספקה
ד"ר טל חנן 74-638-01 ניהול שרשרת האספקה א'ו-ב'(SCM)
ד"ר יורמן עדה 74-107-01 סוגיות במדעי החברה
ד"ר כתב-הרץ שירית 74-312-01 מבוא לכלכלה-מיקרו
מר לביא זאב 74-977-01 ניהול השיווק
ד"ר לביא חיים 74-204-02 התנהגות ארגונית א'
ד"ר לביא חיים 74-205-02 התנהגות ארגונית ב'
ד"ר לביא חיים 74-905-01 התנהגות ארגונית א'
ד"ר לביא חיים 74-906-01 התנהגות ארגונית ב'
ד"ר לביא חיים 74-215-02 פסיכולוגיה חברתית
ד"ר לובל שבתאי 74-870-01 שיטות מחקר במדעי החברה
ד"ר לוי אברהם 74-911-01 יסודות המימון
מר לוי מאיר 74-974-01 נהול השירות
מר לוי מאיר 74-923-01 ניהול התפעול והיצור
ד"ר לויטן דב 74-405-01 סמינר בין חוגי במדעי החברה
ד"ר לויטן דב 74-726-01 סמינריון בין-תחומי: בין קוממיות להתה-תהליכים פוליטיים וחברתיים במדינת ישראל בין השנים 1970-1948
ד"ר לויטן דב 74-172-01 פרקים נבחרים בהיסטוריה חברתית ופוליטית של מדינת ישראל
ד"ר מולוב בנימין 74-524-01 יישוב סכסוכים ממבט תרבותי
מר מזרחי שבתאי 74-501-01 ניהול משאבי אנוש
ד"ר מירון אורלי 74-440-01 דפוסי התנהגות חברתית וכלכלית של מיעוטים בחברות מגוונות ומשתנות
ד"ר מירון אורלי 74-337-01 תהליכים דמוגרפיים וניתוח אוכלוסייה
ד"ר מעלם יוסי 74-313-04 מבוא לכלכלה מאקרו
פרופ' נוימן שושנה 74-313-04 מבוא לכלכלה מאקרו
פרופ' נוימן שושנה 74-312-01 מבוא לכלכלה-מיקרו
עו"ד ניז'ינסקי יעקב 74-993-01 דיני חוזים
עו"ד ניז'ינסקי יעקב 74-526-01 דיני עסקים-משפט מסחרי
עו"ד ניז'ינסקי יעקב 74-525-01 דיני עסקים-משפט עסקי
ד"ר סגל קובי 74-220-01 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
ד"ר סחיש אריה 74-624-01 לוגיסטיקה ותעבורה בינלאומית
מר סויד ניצן 74-954-01 סוגיות בתעשיה וניהול
מר סויד ניצן 74-969-01 סוגיות נבחרות בניהול לוגיסטי
פרופ' עופר אמירה 74-313-04 מבוא לכלכלה מאקרו
פרופ' עופר אמירה 74-312-01 מבוא לכלכלה-מיקרו
מר עמרני שמואל 74-405-01 סמינר בין חוגי במדעי החברה
ד"ר פרג דנה 74-927-01 קורס שימושי מחשב
ד"ר פרלמן יעל 74-966-01 יסודות האחזקה
ד"ר פרלמן יעל 74-918-01 ניהול מערכות תמיכה לוגיסטיות
ד"ר פרלמן יעל 74-621-01 שיטות וכלים בניהול אחזקה
ד"ר פרלמן יעל 74-620-01 תכנון ותפעול מדדי ביצוע לוגיסטיים
ד"ר צבאג שמואל 74-105-01 מבוא לממשל ופוליטיקה
גב' צ'רנונוג טטיאנה 74-930-01 חקר ביצועים א'
גב' צ'רנונוג טטיאנה 74-604-01 מודלים מתקדמים בחקר ביצועים
ד"ר קאליפון זאב 74-424-01 חברה ורפואה
ד"ר קאליפון זאב 74-123-01 מבוא לאנתרופולוגיה
ד"ר קאליפון זאב 74-200-01 שיטות מחקר א-ב
ד"ר קורן אלה 74-124-01 החברה הישראלית
פרופ' קנטור ג'פרי 74-941-01 ניהול מערכות תמחיר
ד"ר רוזביץ שמעון 74-941-03 סמינריון עיוני-היבטים פוליטיים בכלכלה
ד"ר רוזביץ שמעון 74-941-01 מערכות מידע ניהוליות
ד"ר רוזן ישראל 74-927-01 קורס שימושי מחשב
ד"ר רוזנבלום טובה 74-425-01 היבטים פסיכולוגיים וקרימינולוגיים של בטיחות בדרכים
ד"ר רוזנבלום טובה 74-513-01 שיקום אסירים
ד"ר רוזנבלום טובה 74-217-01 תיאוריות באישיות
פרופ' רז צבי 74-607-01 ניהול מערכות מידע לוגיסטיות
ד"ר שחר רינה 74-423-01 סוגיות בסוציולוגיה של המינים במשפחה ובחברה
ד"ר שילה-לוין שגית 74-936-01 יסודות הניהול
ד"ר שילה-לוין שגית 74-400-03 שיטות מחקר
ד"ר שיפטן יוסי 74-930-01 חקר ביצועים א'
ד"ר שיפטן יוסי 74-931-01 חקר ביצועים ב'
ד"ר שיפטן יוסי 74-100-01 מבוא לסטטיסטיקה א'
ד"ר שיפטן יוסי 74-101-01 מבוא לסטטיסטיקה ב'
פרופ' שנידרמן חיים 74-940-24 יישומי סימולציה בניהול רכש והספקת מלאי
פרופ' שפיגל אוריאל 74-319-01 תיאוריות ויישומים מיקרו ומאקרו
ד"ר שרדני דבורה 74-899-01 מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה
ד"ר שרעבי רחל 74-124-01 החברה הישראלית
ד"ר שרעבי רחל 74-415-01 שבירת מיתוסים-תמורות בזהות הקולקטיבית
ד"ר תורג'מן-גולדשמידט אורלי 74-514-01 חברה ומיחשוב: ממשי מול וירטואלי
ד"ר תורג'מן-גולדשמידט אורלי 74-120-01 מבוא לסוציולוגיה
ד"ר תורג'מן-גולדשמידט אורלי 74-429-01 סטייה חברתית במרחב הוירטואלי והממשי
ד"ר תימור אוריאל 74-502-01 תורת הענישה (פנולוגיה)
ד"ר תימור אוריאל 74-500-01 תיאוריות בקרימינולוגיה
*רשימות ביבליוגרפיות תשס"ו
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון