פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002
*רשימות ביבליוגרפיות תשס"ח
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

החוג המשולב למדעי החברה
רשימות ביבליוגרפיות תשס"ט

שם המרצה מס' קורס שם הקורס pdf
ד"ר אבינדב טל 74-962-01 הנדסת ייצור
ד"ר אבינדב טל 74-925-01 ניהול מלאי
ד"ר אבינדב טל 74-932-01 ניהול פרויקטים
פרופ' אדד משה 74-113-01 פסיכופתולוגיה
ד"ר איילון אלכס 74-628-01 ניהול פרוייקטים מורכבים בסביבה עתירת טכנולוגיות
מר איסלר אלכסנדר 74-626-01 תמיכה כוללת במוצר
פרופ' אמיתי יונה 74-803-01 שירותי בריאות בקהילה
מר אקהאוס אייל 74-975-01 מעבדה במסחר אלקטרוני
ד"ר בוגוש רינה 74-426-01 נשים, משפט ושוויון
ד"ר בוגוש רינה 74-505-01 חוק, משפט וסדר חברתי
ד"ר בודנר אהוד 74-213-01 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית
ד"ר בודנר אהוד 74-217-02 תיאוריות באישיות
ד"ר ביז'אוי אילן 74-940-15 אסטרטגיה חדשנית בשיווק - סמינריון מחקרי
ד"ר ביז'אוי אילן 74-912-01 יסודות השווק
פרופ' בייטס פרנק 74-614-01 ניהול רכש גלובלי
ד"ר בר-דיין ירון 74-802-01 ניהול ומדיניות מערכת בריאות
ד"ר ברויאר שלום 74-904-01 מערכות מידע ניהוליות
מר גוטסדינר הרי 74-205-01/74-204-01 התנהגות ארגונית
מר גוטסדינר הרי 74-615-01 מנהיגות עסקית
מר גוטסדינר הרי 74-515-01 סוגיות במנהיגות
פרופ' גולדברג יואל 74-412-01 פסיכולוגיה התנהגותית-סמינריון עיוני בעיצוב ההתנהגות- הקוגניטיבית
ד"ר גולדשטיין אלי 74-312-03 מבוא לכלכלה מיקרו
ד"ר גולדשטיין אלי 74-313-04 מבוא לכלכלה מאקרו
פרופ' גזיאל חיים 74-420-01 ניהול כח אדם - סמינריון עיוני
פרופ' גזיאל חיים 74-940-09 סוגיות נבחרות בניהול - סמינריון מחקרי
ד"ר גל בת-שבע 74-808-01 חשבונאות ניהולית ותמחיר במערכות בריאות
ד"ר גל בת-שבע 74-618-01 ניהול ותמחור לוגיסטי גלובלי
ד"ר גל בת-שבע 74-821-01 תכנון וניהול תקציבים במערכת הבריאות
פרופ' גלוברזון שלמה 74-629-01 סדנת מחקר בלוגיסטיקה
ד"ר גרוסמן אפרים 74-511-01 אינטליגנציה רגשית
פרופ' דויטש יוסף 74-609-01 מודלים ושיטות חיזוי
פרופ' דויטש יוסף 74-319-02 תיאוריות ויישומים מיקרו ומאקרו
מר הדס יובל 74-907-01 מבוא למערכות מידע לוגיסטיות
ד"ר הרבון אבי 74-953-01 ניהול מערכות רכש
ד"ר הרבון אבי 74-602-01 ניהול מערכות רכש והספקת מלאי מתקדמות
ד"ר הרבון אבי 74-940-12 סמינר מחקרי - יישומי חקב"צ בלוגיסטיקה
גב' וובר מיכל 74-319-01 תיאוריות ויישומים - מיקרו
גב' וובר מיכל 74-320-01 תיאוריות ויישומים - מאקרו
ד"ר וולף רות 74-530-01 אתיקה ומוסר
ד"ר וולף רות 74-532-01 גישור בעסקים
ד"ר וולף רות 74-452-16 טרור בעולם המערבי- סמינריון
ד"ר וולף רות 74-403-01 מוסר ואחריות חברתית-כלכלית
ד"ר וולף רות 74-827-01 מוסר ואתיקה במערכות בריאות
ד"ר וולף רות 74-454-01 סוגיות באתיקה בעסקים - סימנריון
ד"ר ויגננסקי אפרת 74-180-01 סטייה חברתית
ד"ר ויגננסקי אפרת 74-500-01 תיאוריות בקרימינולוגיה
ד"ר ויניצקי גדעון 74-622-01 שיווק באינטרנט/מסחר אלקטרוני
ד"ר וסטרייך שרה 74-538-01 מתמטיקה למדעי החברה א'
ד"ר וסטרייך שרה 74-539-01 מתמטיקה למדעי החברה ב'
ד"ר ושלר ארטורו 74-831-01 יישומי מערכות מידע בניהול מערכות בריאות
ד"ר טאוב אליאב 74-166-01 ממשל במדינת ישראל
ד"ר טאוב אליאב 74-108-18 ממשל ופוליטיקה - מתוקשב
ד"ר טל חנן 74-901-01 יסודות הלוגיסטיקה
ד"ר טל חנן 74-902-01 לוגיסטיקה צבאית
ד"ר טל חנן 74-638/9-01 ניהול שרשרת האספקה א' ו-ב'
ד"ר יוהן ברק מאיה 74-905-05 התנהגות ארגונית א' וב'
ד"ר יורמן עדה 74-120-01 מבוא לסוציולוגיה
ד"ר יורמן עדה 74-411-01 תהליכים חברתיים בישראל - סמינריון עיוני
ד"ר יעקובי ארז 74-501-04 ניהול משאבי אנוש
ד"ר כספי אבי 94-905-01 אנטומיה
מר לביא זאב 74-977-01 ניהול השיווק
ד"ר לביא חיים 74-204-02/74-905-01 התנהגות ארגונית א'
ד"ר לביא חיים 74-205-02/74-906-01 התנהגות ארגונית ב'
ד"ר לביא חיים 74-215-02 פסיכולוגיה חברתית
מר לבנברג זאב 74-531-01 הפרטת חברות
ד"ר לובל שבתאי 74-870-01 שיטות מחקר במדעי החברה
מר לוי מאיר 74-953-05 יסודות הרכש
מר לוי מאיר 74-947-01 ניהול השירות
מר לוי מאיר 74-923-01 ניהול התפעול והייצור
ד"ר לויטן דב 74-405-01 סמינר בין חוגי במדעי החברה
ד"ר מולוב בנימין 74-524-01 יישוב סכסוכים ממבט תרבותי
ד"ר מולוב בנימין 74-144-01 מבוא ליחסים בינלאומיים
ד"ר מולוב בנימין 74-472-16 ריאליזם ביחב"ל-סמינריון עיוני
ד"ר מועלם יוסף 74-941-09 הצמיחה בתעשייה הישראלית
ד"ר מועלם יוסף 74-941-08 השפעת הממשלה על שוק ההון
ד"ר מועלם יצחק 74-105-16 מבוא לממשל ופוליטיקה
ד"ר מירון אורלי 74-337-01 דמוגרפיים וניתוח אוכלוסיה תהליכים
ד"ר מירון אורלי 74-440-01 דפוסי התנהגות חברתית וכלכלית של מיעוטים בחברות מגוונות ומשתנות
‏ד"ר נחמיאס אריה 74-941-25 שוק ההון בישראל
עו"ד ניז'ינסקי יעקב 74-946-01 בנקאות מעשית
עו"ד ניז'ינסקי יעקב 74-526-01 דיני עסקים - משפט מסחרי
עו"ד ניז'ינסקי יעקב 74-525-01 דיני עסקים - משפט עסקי
מר סוויד ניצן 74-969-01 סוגיות נבחרות בניהול לוגיסטי
ד"ר פרלמן יעל 74-966-01 יסודות האחזקה
ד"ר פרלמן יעל 74-918-01 ניהול מערכות תמיכה לוגיסטיות
ד"ר פרלמן יעל 74-940-03 סמנריון מחקרי
ד"ר פרלמן יעל 74-621-01 שיטות וכלים בניהול אחזקה
ד"ר פרלמן יעל 74-620-01 תכנון ותיפעול מדדי ביצוע לוגיסטיים
ד"ר צבאג שמואל 74-105-01 מבוא לממשל ופוליטיקה
פרופ' צינר אהרון 74-820-01 גישות מתקדמות במשאבי אנוש במערכות הבריאות
גב' צ'רנונוג טטיאנה 74-825-01 יישומים בחקר ביצועים בניהול מערכות בריאות
גב' צ'רנונוג טטיאנה 74-930-01 חקר ביצועים א'
ד"ר קאליפון זאב 74-123-01 מבוא לאנתרופולוגיה
ד"ר קאליפון זאב 74-424-01 סמינריון עיוני: חברה ורפואה
ד"ר קאליפון זאב 74-200-01/02 שיטות מחקר א-ב
פרופ' קהאן ארנסטו 74-805-01 מבוא לאפידמיולוגיה
מר קוה דביר 74-215-03 פסיכולוגיה חברתית
ד"ר קורן אלה 94-739-01 אתיקה ומוסר ברפואה
ד"ר קורן אלה 74-124-01 החברה הישראלית
ד"ר קורן אלה 74-124-01 החברה הישראלית - מבחן בקיאות
ד"ר קורן אלה 74-124-14 החברה הישראלית
ד"ר קורן אלה 74-503-01 נכים וחריגים בחברה
ד"ר קלכמן יונה 94-908-01 אימונולוגיה
ד"ר קלכמן יונה 94-809-01 פרמקולוגיה
פרופ' קנטור ג'פרי 74-941-20 ניהול מערכות תמחיר
גב' קרמר ענבר 74-900-09 סטטיסטיקה ב'
גב' קרמר ענבר 74-200-12 שיטות מחקר במדעי החברה
ד"ר רוזן ישראל 74-941-12 סמינריון: בינה עסקית ממוחשבת
ד"ר רוזן ישראל 74-927-07 שימוש במחשב ומבוא לתכנות
ד"ר רוזביץ שמעון 74-941-03 היבטים פוליטיים בכלכלה
ד"ר רוזנבלום טובה 74-217-01 תיאוריות באישיות
ד"ר רוזנבלום טובה 74-425-02 היבטים פסיכולוגיים וקרימינולוגיים של בטיחות בדרכים
דר' שחר רינה 74-466-16 ארגונים ומגדר
דר' שחר רינה 74-423-01 סוגיות בסוציולוגיה של המינים במשפחה ובחברה
ד"ר שילה-לוין שגית 74-936-01 יסודות הניהול
ד"ר שילה-לוין שגית 74-200-14 שיטות מחקר
ד"ר שיפטן יוסי 74-100-08 מבוא לסטטיסטיקה א'
ד"ר שיפטן יוסי 74-101-08 מבוא לסטטיסטיקה ב'
ד"ר שיר-רונן יהודית 74-512-01 הגירה ופוליטיקה: חברות במשבר עולמי
ד"ר שרדני דברה 74-100-01 מבוא לסטטיסטיקה א' ו-ב' למדעי החברה
גב' שריל-רופא דנה 94-805-01 גנטיקה ונזקי קרינה
גב' שריל-רופא דנה 94-405-01 לוגיסטיקה ומינהל במערכות בריאות
גב' שריל-רופא דנה 74-200-04 שיטות מחקר
ד"ר שרעבי רחל 74-124-02 החברה הישראלית
ד"ר שרעבי רחל 74-124-02 החברה הישראלית - מבחן הבקיאות
ד"ר שרעבי רחל 74-415-01 שבירת מיתוסים – תמורות בזהות הקולקטיבית
ד"ר תורג'מן-גולדשמידט אורלי 74-514-01 חברה ומיחשוב: ממשי מול וירטואלי
ד"ר תורג'מן-גולדשמידט אורלי 74-120-02 מבוא לסוציולוגיה
ד"ר תורג'מן-גולדשמידט אורלי 74-429-16 סטייה חברתית במרחב הוירטואלי והממשי
ד"ר תורג'מן-גולדשמידט אורלי 74-431-01 תרבות דיגיטלית סמינריון עיוני
ד"ר תימור אורי 74-502-01 תורת הענישה (פנולוגיה)
*רשימות ביבליוגרפיות תשס"ח
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון
click here for a free hit counter