פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002
רשימות ביבליוגרפיות תשס"ט
רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

החוג המשולב למדעי החברה

רשימות ביבליוגרפיות תש"ע

שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אבינדב טל 74-925-01 ניהול מלאי סיליבוס של הקורס
ד"ר אבינדב טל 74-932-01 ניהול פרויקטים סיליבוס של הקורס
ד"ר אביעד יעל 74-500-18 תיאוריות בקרימינולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר אבן זוהר שמואל 74-207-01/02/04/05 שימושי מחשב סיליבוס של הקורס
פרופ' אדד משה 74-113-01 פסיכופתולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר איילון אלכס 74-938-01 מתמטיקה 2 סיליבוס של הקורס
ד"ר איילון אלכס 74-628-01 ניהול פרויקטים מורכבים בסביבה עתירת טכנולוגיות סיליבוס של הקורס
ד"ר איל-ביקלס אלעזר 74-014-18 מבוא לבטיחות כללית סיליבוס של הקורס
מר איסלר אלכסנדר 74-626-01 תמיכה כוללת במוצר - ILS סיליבוס של הקורס
מר אלאלוף אמיר 74-930-01 חקר ביצועים א' סיליבוס של הקורס
ד"ר אפק ארנון 74-804-01 ניהול בתי חולים סיליבוס של הקורס
אינג' אפרת אודי / אינג' שוורצמן חזי 74-009-18 התנהגות אנושית במרחב התעבורתי סיליבוס של הקורס
פרופ' אפשטיין גיל 74-940-22 נושאים בכלכלה ולוגיסטיקה סיליבוס של הקורס
מר אקהאוס אייל 74-975-01 מסחר אלקטרוני סיליבוס של הקורס
ד"ר ארליך עדנה 74-015-18 תורת החינוך סיליבוס של הקורס
ד"ר בוגוש רינה 74-505-01 חוק, משפט וסדר חברתי סיליבוס של הקורס
ד"ר בוגוש רינה 74-426-01 נשים משפט ושוויון סיליבוס של הקורס
ד"ר בודנר אהוד 74-427-01 איג'יזם לאורך מעגל החיים ובראי תיאוריות חברתיות סיליבוס של הקורס
ד"ר בודנר אהוד 74-217-02 תיאוריות באישיות סיליבוס של הקורס
ד"ר ביז'אוי אילן 74-613-01 אסטרטגיה שיווקית סיליבוס של הקורס
ד"ר ביז'אוי אילן 74-940-01 אסטרטגיות חדשניות בשיווק סיליבוס של הקורס
ד"ר ביז'אוי אילן 74-912-01 יסודות השיווק סיליבוס של הקורס
פרופ' בן-ארי רחל 74-215-01 פסיכולוגיה חברתית סיליבוס של הקורס
גב' בן טוב אודיה 74-600-01/02 אנגלית למתמחי תואר שני בלוגיסטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר בר-דיין ירון 74-802-01 מדיניות בריאות הציבור בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר בר-דיין ירון 74-840-05 סמינר ניהול מערכת בריאות בשגרה ובחירום סיליבוס של הקורס
מר ברגמן יואב 74-212-02 מבוא לפסיכולוגיה סיליבוס של הקורס
מר גוטסדינר הארי 74-615-01 סוגיות נבחרות במנהיגות עסקית סיליבוס של הקורס
ד"ר גולדבלום נעמי 74-220-02 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית סיליבוס של הקורס
ד"ר גולדבלום נעמי 74-213-01 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית סיליבוס של הקורס
ד"ר גולדבלום נעמי 74-465-01 סמינר על אמונות ועמדות סיליבוס של הקורס
ד"ר גולדבלום נעמי 74-473-01 סמינר בתורשה וסביבה בפסיכולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר גולדבלום נעמי 74-213-02 פסיכולוגיה קוגניטיבית סיליבוס של הקורס
פרופ' גולדברג יואל 74-204-01 סוגיות בהתנהגות ארגונית א' סיליבוס של הקורס
ד"ר גולדשטין אלי 74-313-04 מבוא לכלכלה מאקרו סיליבוס של הקורס
ד"ר גולדשטין אלי 74-312-03 מבוא לכלכלה מיקרו סיליבוס של הקורס
פרופ' גלוברזון שלמה 74-629-01 סדנת מחקר בלוגיסטיקה סיליבוס של הקורס
פרופ' גרוסמן אהוד 74-832-01 מחלות לב וכלי דם - משמעות, מניעה וטיפול סיליבוס של הקורס
ד"ר גרוסמן אפרים 74-870-05 שיטות מחקר א' סיליבוס של הקורס
ד"ר גרוסמן אפרים 74-970-05 שיטות מחקר ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר הדס יובל 74-998-01 יסודות מערכות תובלה ושינוע סיליבוס של הקורס
ד"ר הדס יובל 74-907-01 מבוא למערכות מידע לוגיסטי סיליבוס של הקורס
ד"ר הדס יובל 74-607-01 ניהול מערכות מידע לוגיסטי סיליבוס של הקורס
ד"ר הדס יובל 74-606-01/02 ניהול מערכות תובלה ושינוע סיליבוס של הקורס
עו"ד דיוויס יונתן 74-810-01 היבטים משפטיים ואתיים של בריאות הציבור ומנהל רפואי סיליבוס של הקורס
ד"ר הופמן יעקב 74-212-01 מבוא לפסיכולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר הופמן יעקב 74-927-02 שימושי מחשב (SPSS + EXCEL) סיליבוס של הקורס
ד"ר הופמן יעקב 74-207-01/02/04/05 שימושי מחשב סיליבוס של הקורס
ד"ר הרבון אבי 74-940-12 יישומי חקב"ץ בלוגיסטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר ובר מיכל 74-313-01 מבוא לכלכלה מאקרו סיליבוס של הקורס
ד"ר ובר מיכל 74-312-01 מבוא לכלכלה מיקרו סיליבוס של הקורס
ד"ר וולף רות 74-530-01 אתיקה ומוסר סיליבוס של הקורס
ד"ר וולף רות 74-532-01 גישור בעסקים סיליבוס של הקורס
ד"ר וולף רות 74-452-16 טרור בעולם המערבי סיליבוס של הקורס
ד"ר וולף רות 74-403-01 מוסר ואחריות חברתית-כלכלית סיליבוס של הקורס
ד"ר וולף רות 74-454-16 סוגיות באתיקה בעסקים סיליבוס של הקורס
ד"ר ויגננסקי אפרת 74-180-01 סטייה חברתית סיליבוס של הקורס
ד"ר ויגננסקי אפרת 74-500-01/02 תיאוריות בקרימינולוגיה סיליבוס של הקורס
מר ויניצקי גדעון 74-622-01 מסחר אלקטרוני סיליבוס של הקורס
פרופ' וסטרייך שרה 74-939-01/03/05 מבוא להסתברות סיליבוס של הקורס
פרופ' וסטרייך שרה 74-937-01/03/05 מתמטיקה 1 סיליבוס של הקורס
פרופ' וסטרייך שרה 74-938-03/05 מתמטיקה 2 סיליבוס של הקורס
ד"ר חימון צבי 74-961-01 ניהול אבטחת איכות סיליבוס של הקורס
ד"ר טאוב אליאב 74-144-16 מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר טאוב אליאב 74-166-01 ממשל במדינת ישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר יוהן ברק מאיה 74-905/906 התנהגות ארגונית א ו- ב סיליבוס של הקורס
ד"ר יוהן ברק מאיה 74-899/900 סטטיסטיקה א' ו- ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 74-120-01 מבוא לסוציולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 74-001-18 מבוא לסוציולוגיה - מתוקשב סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 74-411-01 תהליכים חברתיים בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר יעקובי ארז 74-501-01 ניהול משאבי אנוש מתקדם סיליבוס של הקורס
ד"ר יקוביץ אסתר 74-826-01 מדיניות בזקנה סיליבוס של הקורס
ד"ר כספי אבי 94-905-01 אנטומיה של האדם סיליבוס של הקורס
מר לבנברג זאב 74-531-01 הפרטת חברות סיליבוס של הקורס
ד"ר לבנה מרדכי 94-804-01 כימיה סיליבוס של הקורס
ד"ר לובל שבתאי 74-870/970-01 שיטות מחקר סיליבוס של הקורס
מר לוי מאיר 74-953-05 יסודות הרכש סיליבוס של הקורס
מר לוי מאיר 74-974-01 ניהול השירות סיליבוס של הקורס
מר לוי מאיר 74-923-05 ניהול התפעול והייצור סיליבוס של הקורס
ד"ר לויטן דב 74-405-01 סמינר בין-חוגי: משטר וחברה בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר לינק דן 74-003-18 היבטים הנדסיים של הבטיחות בדרכים סיליבוס של הקורס
ד"ר מולוב בנימין 74-524-01 יישוב סכסוכים ממבט תרבותי סיליבוס של הקורס
ד"ר מולוב בנימין 74-144-01 מבוא ליחסים בינלאומיים סיליבוס של הקורס
ד"ר מולוב בנימין 74-472-01 ריאליזם ביחב"ל סיליבוס של הקורס
ד"ר מירון אורלי 74-440-01 דפוסי התנהגות חברתית-כלכלית של מיעוטים בחברות מגוונות ומשתנות סיליבוס של הקורס
ד"ר מירון אורלי 74-337-01 תהליכים דמוגרפיים וניתוח אוכלוסייה סיליבוס של הקורס
פרופ' מכנס יפה 74-941-16 סמינריון בכלכלת ישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר מרואני צעירה 74-013-18 תכנון ובניה - תסקיר בטיחות סיליבוס של הקורס
גב' נתן-מנור שרית 74-539-01/02 מתמטיקה למדעי החברה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר סגל יעקב 74-220-01 מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית סיליבוס של הקורס
מר סוויד ניצן 74-966-01 יסודות האחזקה סיליבוס של הקורס
ד"ר סחיש אריה 74-623-01 תכנון ותפעול מרכזים לוגיסטיים סיליבוס של הקורס
רו"ח פומרנץ רננה 74-934-01 יסודות החשבונאות סיליבוס של הקורס
גב' פרידל שרה 94-722-01 שימושי מחשב סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלמן יעל 74-940-03/04 סמינריון מחקרי סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלמן יעל 74-621-01 שיטות וכלים בניהול אחזקה סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלמן יעל 74-620-01 תכנון ותפעול מדדי ביצוע לוגיסטיים סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלמן יעל 74-918-01 תמיכה לוגיסטית משולבת סיליבוס של הקורס
ד"ר צבאג שמואל 74-105-01 מבוא לממשל ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
גב' צ'רנונוג טטיאנה 74-930-02/05 חקר ביצועים א' סיליבוס של הקורס
גב' צ'רנונוג טטיאנה 74-931-03 חקר ביצועים ב' סיליבוס של הקורס
גב' צ'רנונוג טטיאנה 74-825-01 יישומי חקר ביצועים בניהול מערכות בריאות סיליבוס של הקורס
ד"ר קאליפון זאב 74-424-01 חברה ורפואה סיליבוס של הקורס
ד"ר קאליפון זאב 74-123-01 מבוא לאנתרופולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר קאליפון זאב 74-200-01/02 שיטות מחקר א-ב סיליבוס של הקורס
ד"ר קאליפון זאב 74-201-01/02 שיטות מחקר א-ב סיליבוס של הקורס
פרופ' קוגן קונסטנטין 74-940-14 יישומים בבקרה אופטימלית במערכות לוגיסטיות סיליבוס של הקורס
פרופ' קוגן קונסטנטין 74-604-01 מודלים מתקדמים בחקר ביצועים סיליבוס של הקורס
פרופ' קוגן קונסטנטין 74-603-01/02 ניהול שרשרת אספקה סיליבוס של הקורס
מר קוה דביר 94-724-01 התנהגות ארגונית סיליבוס של הקורס
מר קוה דביר 74-515-01 סוגיות נבחרות במנהיגות סיליבוס של הקורס
מר קוה דביר 74-215-03 פסיכולוגיה חברתית סיליבוס של הקורס
ד"ר קורן אלה 94-739-01 אתיקה רפואית ומוסר סיליבוס של הקורס
ד"ר קורן אלה 74-124-01 החברה הישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר קורן אלה 74-503-01 נכים וחריגים בחברה סיליבוס של הקורס
ד"ר קורן אלה 74-428-16 סוגיות בארגונים סיליבוס של הקורס
פרופ' קנטור ג'פרי 74-941-20 סמינריון במינהל עסקים סיליבוס של הקורס
ד"ר רוזן ישראל 74-940-13 כריית נתונים סיליבוס של הקורס
ד"ר רוזנבלום טובה 74-217-01 תיאוריות באישיות סיליבוס של הקורס
פרופ' רוטשטיין זאב 74-804-01 ניהול בתי חולים סיליבוס של הקורס
פרופ' רופא יעקב 94-760-01 מבוא לפסיכולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר שילה-לוין שגית 74-439-01 האיש שבפנים: הקשר שבין משתנים ארגוניים לבין משתנים אישיים סיליבוס של הקורס
ד"ר שילה-לוין שגית 74-936-01 יסודות הניהול סיליבוס של הקורס
ד"ר שילה-לוין שגית 74-207-03 שימושי מחשב סיליבוס של הקורס
פרופ' שיר-רונן יהודית 74-512-01 הגירה ופוליטיקה: חברות במשבר עולמי סיליבוס של הקורס
גב' שמר אבישג 74-600-04 אנגלית לתואר שני בבריאות הציבור סיליבוס של הקורס
פרופ' שניידרמן חיים 74-504-01 נהול מערכות מידע סיליבוס של הקורס
פרופ' שניידרמן חיים 74-640-01/04 סוגיות נבחרות בניהול שרשרת הספקה סיליבוס של הקורס
פרופ' שניידרמן חיים 74-650-01 שיטות וכלי ניהול מתקדמים סיליבוס של הקורס
פרופ' שרדני בנימין 74-629-02 סדנת תזה בניהול מערכות בריאות סיליבוס של הקורס
ד"ר שרדני דבורה 74-100-01 מבוא לסטטיסטיקה א' סיליבוס של הקורס
ד"ר שרדני דבורה 74-101-01 מבוא לסטטיסטיקה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר שרדני דבורה 74-899-01 מבוא לסטטיסטיקה א' סיליבוס של הקורס
ד"ר שרדני דבורה 74-900-01 מבוא לסטטיסטיקה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר שרון איתמר 74-016-18 תורת הרכב סיליבוס של הקורס
גב' שריל-רופא דנה 94-405-01 לוגיסטיקה ומינהל במערכות בריאות סיליבוס של הקורס
גב' שריל-רופא דנה 94-805-01 גנטיקה ונזקי קרינה סיליבוס של הקורס
גב' שריל-רופא דנה 74-200-04 שיטות מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר שרעבי רחל 74-124-02 החברה הישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר שרעבי רחל 74-415-01 שבירת מיתוסים - תמורות בזהות הקולקטיבית סיליבוס של הקורס
ד"ר תורג'מן-גולדשמידט אורלי 74-120-02 מבוא לסוציולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר תימור אורי 74-502-01 תורת הענישה סיליבוס של הקורס
רשימות ביבליוגרפיות תשס"ט
רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון