פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תש"ע
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

החוג המשולב במדעי החברה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"א

שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אבינדב טל 74-925-01 ניהול מלאי סיליבוס של הקורס
ד"ר אבינדב טל 74-932-01 ניהול פרויקטים סיליבוס של הקורס
פרופ' אדד משה 74-113-01 פסיכופתולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר איילון אלכס 74-628-01 ניהול פרויקטים מורכבים בסביבה עתירת טכנולוגיות סיליבוס של הקורס
מר איסלר אלכסנדר 74-605-02 ניהול מערכות הצטיידות ואחזקת תשתיות הייצור - למנהלים סיליבוס של הקורס
מר אלאלוף אמיר 74-606-01/02 ניהול מערכות תובלה ושינוע סיליבוס של הקורס
ד"ר אלרז-שפירא יעל 74-850-01 מנהיגות והנעת עובדים בתעשייה סיליבוס של הקורס
פרופ' אמיתי יונה 74-803-01 שירותי בריאות בקהילה סיליבוס של הקורס
מר אקהאוס אייל 74-907-01 מבוא למערכות מידע לוגיסטיות סיליבוס של הקורס
ד"ר בודנר אהוד 74-427-01 איג'יזם לאורך מעגל החיים ובראי תיאוריות חברתיות סיליבוס של הקורס
ד"ר בודנר אהוד 74-213-02 פסיכולוגיה קוגניטיבית סיליבוס של הקורס
ד"ר בודנר אהוד 74-217-02 תיאוריות באישיות סיליבוס של הקורס
ד"ר בר-דיין ירון 74-802-01 ניהול ומדיניות מערכת הבריאות סיליבוס של הקורס
מר ברגמן יואב 74-212-02 מבוא לפסיכולוגיה סיליבוס של הקורס
עו"ד ברמן גלעד 74-946-01 דיני בנקאות סיליבוס של הקורס
ד"ר ברויאר שלום 74-904-01/03/05/07 מערכות מידע ניהוליות סיליבוס של הקורס
ד"ר ברוך יהודה 74-804-02 ניהול בתי חולים סיליבוס של הקורס
מר גואטה נדב 74-693-01 מבוא ללוגיסטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר גואטה קרן 74-502-18 מבוא לתורת הענישה (פנולוגיה) סיליבוס של הקורס
ד"ר גוטרמן עוז 94-724-01 התנהגות ארגונית סיליבוס של הקורס
ד"ר גוטרמן עוז 74-858-01 ניהול ואסטרטגיה ניהולית סיליבוס של הקורס
פרופ' גולדברג יואל 74-412-01 פסיכולוגיה התנהגותית - סמינריון עיוני בעיצוב ההתנהגות הקוגניטיבית סיליבוס של הקורס
פרופ' גרוסמן אהוד 74-832-01 מחלות לב וכלי דם - משמעות, מניעה וטיפול סיליבוס של הקורס
פרופ' דויטש יוסף 74-609-01 מודלים ושיטות חיזוי סיליבוס של הקורס
ד"ר הופמן יעקב 74-212-01 ; 74-211-01 מבוא לפסיכולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר הרבון אבי 74-691-01 ניהול מערכות רכש והספקת מלאי סיליבוס של הקורס
ד"ר הרבון אבי 74-602-01 ניהול מערכות רכש והספקת מלאי מתקדמות סיליבוס של הקורס
ד"ר הרבון אבי 74-953-01 ניהול מערכות רכש סיליבוס של הקורס
פרופ' הרט יעקב 74-801-01 שירותי הבריאות בארץ ובעולם וביטוח הבריאות סיליבוס של הקורס
ד"ר וולף רות 74-530-01 אתיקה ומוסר סיליבוס של הקורס
ד"ר וולף רות 74-532-01 גישור בעסקים סיליבוס של הקורס
ד"ר וולף רות 74-474-01 גישור וישוב מחלוקות סיליבוס של הקורס
ד"ר וולף רות 74-545-16 סוגיות באתיקה בעסקים סיליבוס של הקורס
ד"ר ויגננסקי אפרת 74-180-01 סטייה חברתית סיליבוס של הקורס
ד"ר ויגננסקי אפרת 74-500-01/02 תיאוריות בקרימינולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר ולצמן יריב 74-320-01/02 תיאוריות ויישומים בכלכלה - מקרו סיליבוס של הקורס
ד"ר חימון צבי 74-997-01 בקרה וביקורת בארגונים סיליבוס של הקורס
ד"ר חימון צבי 74-961-01 ניהול אבטחת איכות סיליבוס של הקורס
ד"ר טאוב אליאב 74-105-16-20 מבוא לממשל ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
ד"ר טל חנן 74-625-01 לוגיסטיקה לאומית סיליבוס של הקורס
ד"ר יורמן עדה 74-120-01 מבוא לסוציולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן שמואל 74-852-01 ניהול פיננסי בחברות תעשייתיות סיליבוס של הקורס
ד"ר כספי אבי 94-905-01 אנטומיה של האדם סיליבוס של הקורס
ד"ר כתב-הרץ שירית 74-313-02 מבוא לכלכלה - מאקרו סיליבוס של הקורס
ד"ר כתב-הרץ שירית 74-312-02/03 מבוא לכלכלה - מיקרו סיליבוס של הקורס
ד"ר כתב-הרץ שירית 74-320-01/02 תיאוריות ויישומים בכלכלה - מאקרו סיליבוס של הקורס
ד"ר כתב-הרץ שירית 74-319-01/02 תיאוריות ויישומים בכלכלה - מיקרו סיליבוס של הקורס
ד"ר לרנר-גבע ליאת 74-805-01 מבוא לאפידמיולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר מיר דבורה 74-844-01 ניהול חומרים מסוכנים סיליבוס של הקורס
ד"ר מירון אורלי 74-440-01 דפוסי התנהגות חברתית-כלכלית של מיעוטים בחברות מגוונות ומשתנות סיליבוס של הקורס
ד"ר מירון אורלי 74-337-01 תהליכים דמוגרפים וניתוח אוכלוסייה סיליבוס של הקורס
ד"ר מלול משה 94-903-01 רפואה גרעינית סיליבוס של הקורס
פרופ' מכנס יפה 74-837-01 כלכלת בריאות סיליבוס של הקורס
גב' מסחרי שושנה 74-815-01 בטיחות הטיפול וניהול סיכונים במערכות בריאות סיליבוס של הקורס
ד"ר משה דב 74-603-01 ניהול שרשרת ההספקה סיליבוס של הקורס
גב' נדלר רוניה 74-899-01 מבוא לסטטיסטיקה א' סיליבוס של הקורס
גב' נדלר רוניה 74-900-01 מבוא לסטטיסטיקה ב' סיליבוס של הקורס
פרופ' נוימן שושנה 74-464-16 כלכלת ישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' נוימן שושנה 74-940-20 נושאים בכלכלה ולוגיסטיקה סיליבוס של הקורס
עו"ד ניז'ינסקי יעקב 74-993-01 דיני חוזים סיליבוס של הקורס
ד"ר נצר מוטי 74-843-02 תורות ניהול מתקדמות סיליבוס של הקורס
פרופ' סילבר ז'ק 74-940-21 חלוקת הכנסות - סמינריון מחקרי סיליבוס של הקורס
גב' סרנה ורדית 74-856-01 ניהול מערכות מידע בתעשייה סיליבוס של הקורס
רו"ח פומרנץ רננה 74-934-01 יסודות החשבונאות סיליבוס של הקורס
מר פטל טל 74-808-01 חשבונאות ניהולית ותמחיר במערכות בריאות סיליבוס של הקורס
פרופ' פריש הלל 74-983-01 התהוות המדינה הערבית סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלמן יעל 74-855-01 תכנון ותפעול מדדי ביצוע בחברות תעשייתיות סיליבוס של הקורס
ד"ר פרלמן יעל 74-620-01/02 תכנון ותפעול מדדי ביצוע לוגיסטיים למנהלים סיליבוס של הקורס
ד"ר צבאג שמואל 74-105-01 מבוא לממשל ופוליטיקה סיליבוס של הקורס
גב' צ'רנונוג טטיאנה 74-825-01 יישומי חקר ביצועים בניהול מערכות בריאות סיליבוס של הקורס
ד"ר קאליפון זאב 74-424-01 חברה ורפואה סיליבוס של הקורס
ד"ר קאליפון זאב 74-123-01 מבוא לאנתרופולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר קאליפון זאב 74-200-01/02 שיטות מחקר א סיליבוס של הקורס
ד"ר קאליפון זאב 74-201-01/02 שיטות מחקר ב סיליבוס של הקורס
פרופ' קוגן קונסטנטין 74-854-01/02/06 מודלים מתקדמים בחקר ביצועים סיליבוס של הקורס
פרופ' קוגן קונסטנטין 74-629-01 סדנת מחקר סיליבוס של הקורס
מר קוה דביר 74-905-01/05 התנהגות ארגונית א' סיליבוס של הקורס
מר קוה דביר 74-906-01/05 התנהגות ארגונית ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר קומן אלכס 74-859-01 ניהול מחקר ופיתוח טכנולוגי בתעשייה סיליבוס של הקורס
ד"ר קומן אלכס 74-612-01 ניהול פרויקטים מתקדם סיליבוס של הקורס
ד"ר קורן אלה 94-739-01 אתיקה רפואית ומוסר סיליבוס של הקורס
ד"ר קורן אלה 74-435-16 התנהגות פרו-חברתית בעידן של אינדיבידואליזם סיליבוס של הקורס
ד"ר קורן אלה 74-124-01 החברה הישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר קורן אלה 74-428-16 סוגיות בארגונים סיליבוס של הקורס
ד"ר קורן אלה 74-506-01 שוק העבודה בקרב קבוצות ייחודיות בחברה סיליבוס של הקורס
פרופ' קנטור ג'פרי 74-941-20 סמינריון במינהל עסקים סיליבוס של הקורס
ד"ר קרמר ענבר 74-940-18 סוגיות במשאבי אנוש - סמינריון מחקרי סיליבוס של הקורס
ד"ר קרמר ענבר 74-870-05 ; 74-970-05 שיטות מחקר א+ב סיליבוס של הקורס
ד"ר רוזן ישראל 74-941-12 בינה עסקית - סמינריון עיוני סיליבוס של הקורס
ד"ר רוזן ישראל 74-940-11 כריית נתונים - סמינריון מחקרי סיליבוס של הקורס
ד"ר רוזנבלום טובה 74-940-13 הגורם האנושי בארגונים סיליבוס של הקורס
פרופ' רופא יעקב 74-811-01 גישות חדשות בפסיכופתולוגיה סיליבוס של הקורס
גב' ריגר חן 74-510-01 מבוא לסוציולוגיה ארגונית סיליבוס של הקורס
עו"ד רפאל עילית 74-810-01 היבטים משפטיים ואתיים של בריאות הציבור ומינהל רפואי סיליבוס של הקורס
ד"ר שחר רינה 74-466-16 סמינריון - ארגונים ומגדר סיליבוס של הקורס
ד"ר שיפטן יוסי 74-100-08 מבוא לסטטיסטיקה א' סיליבוס של הקורס
ד"ר שיפטן יוסי 74-101-08 מבוא לסטטיסטיקה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר שיפטן יוסי 74-433-16 סמינריון בנושא ההשפעה של מערכות מידע על הארגון ועל התחרותיות סיליבוס של הקורס
ד"ר שני-סלע מירית 74-217-01 תיאוריות באישיות סיליבוס של הקורס
פרופ' שניידרמן חיים 74-650-01 שיטות וכלי ניהול מתקדמים סיליבוס של הקורס
פרופ' שפיגל אוריאל 74-608-01 כלכלה לוגיסטית סיליבוס של הקורס
גב' שריל-רופא דנה 74-930-05 חקר ביצועים א' סיליבוס של הקורס
גב' שריל-רופא דנה 74-941-05 סוגיות בניהול מערכות בריאות סיליבוס של הקורס
גב' שריל-רופא דנה 74-940-23 סוגיות בשרשראות אספקה סיליבוס של הקורס
גב' שריל-רופא דנה 74-870-09/10 ; 74-970-09/10 שיטות מחקר א'+ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר שרעבי רחל 74-124-02/18 החברה הישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר שרעבי רחל 74-415-18 שבירת מיתוסים - תמורות בזהות הקולקטיבית סיליבוס של הקורס
ד"ר תורג'מן-גולדשמידט אורלי 74-429-16 סטייה חברתית במרחב הווירטואלי והממשי סיליבוס של הקורס
ד"ר תורג'מן-גולדשמידט אורלי 74-120-02 מבוא לסוציולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר תורג'מן-גולדשמידט אורלי 74-431-01 תרבות דיגיטאלית - סמינריון עיוני סיליבוס של הקורס
ד"ר תימור אורי 74-502-01 מבוא לתורת הענישה סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תש"ע
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון