פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"א
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

גיאוגרפיה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ב

שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אילוז דוד 75-142-01 מבוא לאקולוגיה סיליבוס של הקורס
גב' אלף יעל 75-803-01 סדנה לתאר שני בסקר תיעוד, ערכים ופרוגרמה סיליבוס של הקורס
ד"ר אפלבאום לביאה 75-818-01 יזמות מקומית כמנוף לפיתוח בפריפריה ובמרחב הכפרי סיליבוס של הקורס
ד"ר בן-ציון יוסף 75-137-01 פיסיקה כללית סיליבוס של הקורס
ד"ר בנימיני יורם 75-352-01 ניהול משאבי מים וקרקע - היבטים סביבתיים וחברתיים סיליבוס של הקורס
מר גורן דותן 75-586-01 גיאוגרפיה של קדושה סיליבוס של הקורס
ד"ר וינשטיין ישי 75-205-01 גיאולוגיה של א"י סיליבוס של הקורס
ד"ר וינשטיין ישי 75-235-01 חומרי כדור הארץ סיליבוס של הקורס
ד"ר וינשטיין ישי 75-522-01 מחצבים אנרגיה וסביבה סיליבוס של הקורס
ד"ר וינשטיין ישי 75-516-01 סדנת מי תהום (קמפוס) סיליבוס של הקורס
ד"ר וינשטיין ישי 75-772-01 שיטות תיארוך של סלע ומים סיליבוס של הקורס
ד"ר ז'בלב ילנה 75-328-01 השפעת התיירות על מערכות אקולוגיות סיליבוס של הקורס
ד"ר ז'בלב ילנה 75-696-01 זיהום שטחים עירוניים: גורמים ופתרונות סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-810-01 גיאוגרפיה אתנית בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-207-01 גיאוגרפיה של אוכלוסין סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-631-01 גיאוגרפיה של המזה"ת סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-704-01 גיאופוליטיקה של הגירה סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-598-01 מבוא לגיאוגרפיה פוליטית סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-216-01 מדיניות הגירה השוואתית סיליבוס של הקורס
פרופ' כץ יוסף 75-819-01 גיאוגרפיה והיסטוריה משפטית סיליבוס של הקורס
פרופ' כץ יוסף 75-669-01 ג"ג יישובית איזורית של הגליל סיליבוס של הקורס
פרופ' כץ יוסף 75-816-01 עיצוב גבולות מדינת ישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' כץ יוסף 75-870-01 שיטות מחקר בגיאוגרפיה התיישבותית והיסטורית סיליבוס של הקורס
ד"ר לנסקי איתמר 75-420-01 חישה מרחוק למתקדמים: סוגיות באקלים סיליבוס של הקורס
ד"ר לנסקי איתמר 75-834-01 מטאורולוגיה מלוויינים סיליבוס של הקורס
ד"ר לקח יהודית 75-202-01 גיאומורפולוגיה של א"י סיליבוס של הקורס
ד"ר לקח יהודית 75-299-01 שיטפונות: עוצמה, תדירות ונזקים סיליבוס של הקורס
ד"ר מטרני קרן 75-807-01 אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשה סיליבוס של הקורס
ד"ר מרגלית טליה 75-811-01 צדק סביבתי, צדק חברתי וצדק תכנוני- סוגיות לדיון עכשווי בפיתוח מרחבי סיליבוס של הקורס
ד"ר מרואני צעירה 75-106-01 מבוא לתכנון שימושי קרקע סיליבוס של הקורס
ד"ר מרואני צעירה 75-341-01 מדיניות סביבתית סיליבוס של הקורס
פרופ' סופר מיכאל 75-206-01 גיאוגרפיה כלכלית של ישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' סופר מיכאל 75-332-01 גיאוגרפיה של המרחב הכפרי סיליבוס של הקורס
פרופ' סופר מיכאל 75-637-01 גיאוגרפיה של העולם השלישי סיליבוס של הקורס
פרופ' סופר מיכאל 75-805-01 גיאוגרפיה של פיתוח אי-שוויוני סיליבוס של הקורס
פרופ' עמית-כהן עירית
פרופ' סופר מיכאל
75-605-01 גיאוגרפיה חבלית של מישור החוף: יישוב וסביבה סיליבוס של הקורס
פרופ' עמית-כהן עירית 75-691-01 שימור תכנון ופיתוח סוגיות מעשיות סיליבוס של הקורס
ד"ר פריאנטה שרה 75-710-01 בעיות נבחרות בנוף וסביבה סיליבוס של הקורס
ד"ר פריאנטה שרה 75-505-01 מעבדת קרקע סיליבוס של הקורס
ד"ר פריאנטה שרה 75-867-01 רעיה באזור צחיח למחצה: השפעות על תהליכים בקרקע ועל עיצוב פני השטח סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-735-01 גיאוגרפיה התנהגותית סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-407-01 היבטים סביבתיים של מסחר סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-151-01 תחבורה ואיכות הסביבה סיליבוס של הקורס
מר שיף שילה 75-336-01 ממ"ג ראסטרי סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"א
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון