פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ה
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

החוג המשולב במדעי החברה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ו

רשימות ביבליוגרפיות החוג המשולב במדעי החברה תשע"ו
שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
Dr.Grossman Ephraim 74-207-18 Computer applications סיליבוס של הקורס
Dr.Grossman Ephraim 74-100-18 Introduction to Statistics A סיליבוס של הקורס
Dr.Grossman Ephraim 74-101-18 Introduction to Statistics B סיליבוס של הקורס
Dr.Kalifon Zev 74-123-18 Introduction to Anthropology סיליבוס של הקורס
Dr.Kalifon Zev 74-200-18 Research Method A סיליבוס של הקורס
Dr.Kalifon Zev 74-201-18 Research Method B סיליבוס של הקורס
Dr.Kalifon Zev 74-424-18 Society and Health סיליבוס של הקורס
מר גורקוב מיכאל 74-316-01/02 יסודות המימון סיליבוס של הקורס
ד"ר גרוסמן אפרים 74-214-01 מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית סיליבוס של הקורס
ד"ר וולף רות 74-530-01 אתיקה ומוסר סיליבוס של הקורס
ד"ר וולף רות 74-532-01 גישור בעסקים סיליבוס של הקורס
ד"ר וולף רות 74-545-16 סוגיות באתיקה בעסקים - סמינריון סיליבוס של הקורס
ד"ר כספי אבי 94-905-01 אנטומיה של האדם סיליבוס של הקורס
ד"ר כתב-הרץ שירית 74-313-01 מבוא לכלכלה - מאקרו סיליבוס של הקורס
ד"ר כתב-הרץ שירית 74-312-01 מבוא לכלכלה - מיקרו סיליבוס של הקורס
ד"ר כתב-הרץ שירית 74-314-01 תורת המחירים א' סיליבוס של הקורס
ד"ר כתב-הרץ שירית 74-315-01 תורת המחירים ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר לוין שגית 74-126-01/02 יסודות הכתיבה המדעית סיליבוס של הקורס
ד"ר מירון אורלי 74-440-01 דפוסי התנהגות חברתית-כלכלית של מיעוטים בחברות מגוונות ומשתנות סיליבוס של הקורס
ד"ר מירון אורלי 74-527-01 תהליכים דמוגרפים וניתוח אוכלוסייה סיליבוס של הקורס
גב' סרנה-פליישמן ורדית 74-108-01 מתמטיקה למדעי החברה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר קאליפון זאב 74-123-01 מבוא לאנתרופולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר קורן אלה 94-739-01 אתיקה ומוסר ברפואה סיליבוס של הקורס
ד"ר קורן אלה 74-124-01 החברה הישראלית סיליבוס של הקורס
ד"ר ריגר חן 74-510-01 מבוא לסוציולוגיה ארגונית סיליבוס של הקורס
ד"ר ריגר חן 74-529-01 מגדר וחברה סיליבוס של הקורס
ד"ר שחר רינה 74-423-01 סוגיות בסוציולוגיה של המינים במשפחה ובחברה סיליבוס של הקורס
ד"ר שרירא עמית 74-417-01 העברה בין-דורית של טראומה במחצית השנייה של החיים סיליבוס של הקורס
ד"ר שרירא עמית 74-523-01 פגיעות ועמידות במחצית השנייה של החיים סיליבוס של הקורס
ד"ר שרירא עמית 74-213-01 פסיכולוגיה קוגניטיבית סיליבוס של הקורס
ד"ר שרירא עמית 74-113-01 פסיכופתולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר תורג'מן-גולדשמידט אורלי 74-120-01 מבוא לסוציולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר תורג'מן-גולדשמידט אורלי 74-431-01 תרבות דיגיטאלית - סמינריון עיוני סיליבוס של הקורס
פרופ' תימור אורי 74-125-01 מבוא לתורת הענישה סיליבוס של הקורס