פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ו
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

גיאוגרפיה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ז

רשימות ביבליוגרפיות גיאוגרפיה תשעז
שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר אביאל עינת 75-122-01 יסודות הסטטיסטיקה לגיאוגרפים סיליבוס של הקורס
פרופ' אמיתי אייל 75-925-01 מכ"מ עננים ומשקעים סיליבוס של הקורס
פרופ' אמיתי אייל 75-927-01 פיזיקת עננים ומשקעים סיליבוס של הקורס
ד"ר בנימיני יורם 75-352-01 משאבי מים וקרקע - היבטים סביבתיים וחברתיים סיליבוס של הקורס
פרופ' ברנר שלמה (סטיב) 75-209-01 מבוא לאוקיינוגרפיה סיליבוס של הקורס
פרופ' ברנר שלמה (סטיב) 75-113-01 מבוא לקלימטולוגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' ברנר שלמה (סטיב) 75-929-01 שיטות בניתוח נתונים סיליבוס של הקורס
מר דביר עמרי 75-936-01 שיטות אנליטיות אינסטרומנטליות בגאולוגיה ומדעי הסביבה סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-932-01 אוקיינוגרפיה כימית סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-405-01 אוקיינוסים סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-934-01/02 גאולוגיה של ישראל סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-933-01 מבוא לגאוכימיה סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-114-01 מבוא לגאולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר ז'בלב ילנה 75-221-01 מבוא לאיכות הסביבה סיליבוס של הקורס
ד"ר ז'בלב ילנה 75-355-01 מערכות אקולוגיות עירוניות סיליבוס של הקורס
ד"ר יצחק אלי 75-117-01 מבוא לקרטוגרפיה סיליבוס של הקורס
ד"ר יצחק אלי 75-930-01 סייבר מרחבי (Cyber-GIS) סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-810-01 גיאוגרפיה אתנית בישראל: מרחב וזהות סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-924-01 הגירה בעידן הגלובליזציה: ממדים פוליטיים, כלכליים ותרבותיים סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-598-01 מבוא לגיאוגרפיה פוליטית סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-109-01 מבוא לגיאוגרפיה של אוכלוסין סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-820-01 תיעוד, מיפוי וניתוח עירוני סיליבוס של הקורס
פרופ' כץ יוסף 75-590-01 דת, משפט ומרחב סיליבוס של הקורס
פרופ' כץ יוסף 75-502-01 ירושלים וסביבותיה בעת החדשה סיליבוס של הקורס
פרופ' כץ יוסף 75-870-01 עיונים ושיטות מחקר בגיאוגרפיה ההיסטורית וההתיישבותית סיליבוס של הקורס
פרופ' כץ יוסף 75-816-01 עיצוב גבולות מדינת ישראל סיליבוס של הקורס
פרופ׳ לנסקי איתמר 75-420-01 חישה מרחוק למתקדמים: סוגיות באקלים סיליבוס של הקורס
פרופ׳ לנסקי איתמר 75-382-01 יישומים מרחביים במערכות מידע גאוגרפיות סיליבוס של הקורס
פרופ׳ לנסקי איתמר 75-123-01 מבוא לחישה מרחוק של הסביבה סיליבוס של הקורס
פרופ׳ לנסקי איתמר 75-931-01 תכנות, ניתוח ותצוגה בפיתון: סוגיות במדעי האטמוספרה סיליבוס של הקורס
ד"ר לקח יהודית 75-100-01 מבוא לגיאומורפולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר לקח יהודית 75-299-01 שיטפונות: עוצמה, תדירות ונזקים סיליבוס של הקורס
ד"ר אדר' מטרני קרן 75-807-01 אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשה סיליבוס של הקורס
ד"ר אדר' מטרני קרן 75-647-01 חוק התכנון והבניה סיליבוס של הקורס
ד"ר מרואני צעירה 75-349-01 שימור נופים ושטחים פתוחים סיליבוס של הקורס
ד"ר מרואני צעירה 75-379-01 תכנון סביבתי סיליבוס של הקורס
ד"ר נהוראי רוני 75-315-01 יישומי Autodesk Map 3D לתכנון עירוני סיליבוס של הקורס
פרופ' סופר מיכאל 75-620-01 גיאוגרפיה חבלית של הגליל סיליבוס של הקורס
פרופ' סופר מיכאל 75-126-01 מבוא לגיאוגרפיה כלכלית סיליבוס של הקורס
פרופ' סופר מיכאל 75-465-01 תמורות במרחב הכפרי סיליבוס של הקורס
מר סתיו ניר 75-928-01 מבוא לדינמיקה אטמוספרית סיליבוס של הקורס
מר סתיו ניר 75-926-01 תרמודינמיקה והמבנה האנכי של האטמוספרה סיליבוס של הקורס
פרופ' עמית-כהן עירית 75-898-01 סדנת מחקר נופי תרבות סיליבוס של הקורס
פרופ' עמית-כהן עירית 75-708-01 תכנון ופרוגרמה לפיתוח בנוף טבע ותרבות סיליבוס של הקורס
פרופ' עמית-כהן עירית ופרופ' לנסקי איתמר 75-697-01 מערכות מידע גיאוגרפיות בהקשרים תכנוניים סיליבוס של הקורס
פרופ' עמית-כהן עירית וד"ר כהן ניר 75-806-01 ייצוגים נופיים - עיצוב, תכנון ופיתוח סיליבוס של הקורס
ד"ר פורת-נתן שרית 88-049-01 מתמטיקה א' סיליבוס של הקורס
פרופ' פריאנטה שרה 75-710-01 בעיות נבחרות בנוף וסביבה סיליבוס של הקורס
פרופ' פריאנטה שרה 75-143-01 מבוא לפדולוגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' פריאנטה שרה 75-505-01 מעבדת קרקע סיליבוס של הקורס
ד"ר קנט רפי 75-302-01 אקולוגיה ב' סיליבוס של הקורס
ד"ר קנט רפי 75-142-01 מבוא לאקולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר קנט רפי 75-396-01 מערכות אקולוגיות בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר קנט רפי 75-837-01 סדנה באקולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר קנט רפי 75-639-01 שימושי חישה מרחוק ו-GIS באקולוגיה סיליבוס של הקורס
ד"ר רוטשטיין שרון 75-134-01 כימיה כללית ופיזיקלית סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-735-01 גיאוגרפיה התנהגותית סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-801-01 לחשוב ולכתוב מחקר סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-108-01 מבוא לגיאוגרפיה של יישובים עירוניים סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-304-01 מערכת תחבורה עירונית סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-250-01 שיטות מחקר סיליבוס של הקורס
מר שיף שילה 75-373-01 יסודות ממ"ג סיליבוס של הקורס
מר שיף שילה 75-335-01 נושאים מתקדמים במערכות מידע גיאוגרפיות א' סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ו