פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ח
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

גיאוגרפיה

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ט

עמית
רשימות ביבליוגרפיות גיאוגרפיה תשעט
שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
ד"ר בירפיר גנאדי 75-970-01 מערכות מידע לתכנון תחבורה סיליבוס של הקורס
ד"ר בירפיר גנאדי 75-969-01 תכנון והסדרה של תחבורה ציבורית סיליבוס של הקורס
ד"ר בנימיני יורם 75-352-01 משאבי מים וקרקע - היבטים סביבתיים וחברתיים סיליבוס של הקורס
פרופ' ברנר שלמה (סטיב) 75-209-01 מבוא לאוקיינוגרפיה סיליבוס של הקורס
פרופ' ברנר שלמה (סטיב) 75-929-01 שיטות בניתוח נתונים סיליבוס של הקורס
מר דביר עמרי 75-936-01 שיטות אנליטיות אינסטרומנטליות בגאולוגיה ומדעי הסביבה א סיליבוס של הקורס
ד"ר חכימה קוניאק גילי 75-142-01 מבוא לאקולוגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-932-01 אוקיינוגרפיה כימית סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-933-01 מבוא לגאוכימיה סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-114-01 מבוא לגאולוגיה סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-522-01 מחצבים, אנרגיה וסביבה סיליבוס של הקורס
פרופ' וינשטיין ישי 75-516-01 מי תהום בישראל סיליבוס של הקורס
ד"ר ז'בלב ילנה 75-355-01 מערכות אקולוגיות עירוניות סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-924-01 הגירה בעידן הגלובליזציה: ממדים פוליטיים, כלכליים ותרבותיים סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-958-01 מבוא לאקולוגיה פוליטית סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-598-01 מבוא לגיאוגרפיה פוליטית סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-109-01 מבוא לגיאוגרפיה של אוכלוסין סיליבוס של הקורס
ד"ר כהן ניר 75-820-01 תיעוד, מיפוי וניתוח עירוני סיליבוס של הקורס
פרופ' כץ יוסף 75-502-01 ירושלים וסביבותיה בעת החדשה סיליבוס של הקורס
ד"ר לוטן שלמה 75-945-01 תיאוריות תכנון עירוני סיליבוס של הקורס
אדר' ד"ר מטרני קרן 75-647-01 חוק התכנון והבניה סיליבוס של הקורס
ד"ר מרואני צעירה 75-349-01 שימור נופים ושטחים פתוחים סיליבוס של הקורס
ד"ר מרואני צעירה 75-379-01 תכנון סביבתי סיליבוס של הקורס
ד"ר סביר עמית 75-966-01 מטאורולוגיה סינופטית סיליבוס של הקורס
פרופ' סופר מיכאל 75-126-01 מבוא לגיאוגרפיה כלכלית סיליבוס של הקורס
פרופ' סופר מיכאל 75-332-01 תמורות במרחב הכפרי סיליבוס של הקורס
פרופ' עמית-כהן עירית 75-256-01 אסטרטגיות חדשות בתכנון ובשימור סיליבוס של הקורס
ד"ר אדר' פלינט שלומית 75-974-01 אולפן בתכנון עירוני סיליבוס של הקורס
ד"ר אדר' פלינט שלומית 75-972-01 מגורים, תכנון והעיר הגדולה סיליבוס של הקורס
ד"ר אדר' פלינט שלומית 75-971-01 קבוצות אוכלוסיה במרחב הישראלי סיליבוס של הקורס
ד"ר אדר' פלינט שלומית 75-973-01 תכנון מטרופוליני סיליבוס של הקורס
פרופ' פריאנטה שרה 75-505-01 מעבדה בקרקע סיליבוס של הקורס
ד"ר צ'צ'יק ענת 75-964-01 אחריות תאגידית סביבתית סיליבוס של הקורס
ד"ר צ'צ'יק ענת 75-961-01 חדשנות סביבתית ומודלים עסקיים סיליבוס של הקורס
ד"ר צ'צ'יק ענת 75-975-01 חוסן עירוני סיליבוס של הקורס
ד"ר צ'צ'יק ענת 75-965-01 שיווק ירוק סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-407-01 היבטים סביבתיים של מסחר סיליבוס של הקורס
ד"ר רותם אורית 75-304-01 מערכת תחבורה עירוניתסיליבוס של הקורס
מר שיף שילה 75-335-01 נושאים מתקדמים במערכות מידע גיאוגרפיות א' סיליבוס של הקורס
מר שיף שילה 75-967-01 פיתוח בממ״ג באמצעות פייתון סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ח
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון