פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002
הודעות הספריההודעות הספריה

כל ההודעות

 • שעות פתיחת הספרייה
 • מיקום ומבנה הספרייה
 • אוספים
 • שרותי הספרייה
 • כללי התנהגות
 • צוות הספרייה

 • ספריית מדעי החברה הינה ספרייה פקולטטיבית הכוללת את המחלקות הבאות:

 • גיאוגרפיה
 • החוג המשולב למדעי החברה
 • מדעי המדינה
 • סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 • המחלקה לניהול
 • עבודה סוציאלית
 • קרימינולוגיה
 • בית הספר לתקשורת
 • מטרת הספרייה היא להעמיד לרשות המשתמשים שירותי מידע, מקורות מידע, הדרכה וסיוע בהשגת מטרות הלימוד והמחקר. לשירותי הספרייה זכאים כל הסטודנטים, חברי הסגל והעובדים של אוניברסיטת בר אילן.

  שעות פתיחת הספרייה

  ימים א' – ה' בשעות 08:15-19:45
  יום ו' – סגור
  טל' 03-5318484
  דוא"ל: Social-Sciences.Library@biu.ac.il

  מיקום ומבנה הספרייה

  ספריית מדעי החברה ממוקמת בבניין טבע 213 (מקסיקו) בקומה הראשונה.
  בהיותה ספרייה פקולטטיבית, ספריית מדעי החברה הינה ספרייה גדולה המחולקת לכמה אולמות:
  אולם 1 – בקומה 1, הקומה העליונה,
  אולמות 2-6 – בקומת הקרקע,

  לרשות הקוראים עומדים מחשבי עבודה המחוברים למדפסות, גישה לאינטרנט אלחוטי ומכונות צילום וסריקה.
  השימוש במדפסות ובמכונות הצילום נעשה בעזרת כרטיס אשראי או כרטיס צילום של חברת "המפעיל".
  יש לשים לב להוראות השימוש ובכל מקרה של תקלה לפנות לחברת "המפעיל" (בנין 410) או לאחת הספרניות שתצור איתם קשר.

  אוספים

  ספריית מדעי החברה כוללת מספר אוספים; ספרים רגילים, ספרי E, ספרים "שמורים", ספרי יעץ, כתבי עת בעברית ובאנגלית ועבודות לתואר שני ושלישי.

 • אוסף הספרים הרגילים מכיל ספרים בנושאים שונים של מדעי החברה הן בעברית והן באנגלית, ומסודר על המדפים בקומת הקרקע על פי שיטת המיון של דיואי.


 • בקומה העליונה נמצאים האוספים הבאים:
 • אוסף ספרי E מכיל ספרים העוסקים בעיקר בנושאים הקשורים למדינת ישראל ומסודר אף הוא על פי שיטת דיואי.

 • אוסף ספרים "שמורים",מסודר על פי סדר אלפביתי ומסומן בסרט חום.

 • אוסף ספרי יעץ מכיל ספרי עזר דוגמת אנציקלופדיות, מילונים, לקסיקונים ועוד.

 • אוסף עבודות מ"א וד"ר נמצא בדלפק. עבודות אלו ניתנות לקוראים תמורת הפקדת תעודה מזהה ואינן ניתנות להשאלה. בארון 1 בקומה העליונה ניתן למצוא עותקים לחלק מהעבודות אשר ניתנים להשאלה לשבוע.


 • אוסף כתבי עת בעברית ובאנגלית נמצא בקומת הקרקע ומסודר על המדף בסדר אלפביתי. גיליונות חדשים נמצאים במדפי התצוגה וגיליונות כרוכים ממוקמים על המדפים באולמות השונים.

 • כתבי עת כרוכים בעברית נמצאים באולם 4.
  כתבי עת כרוכים באנגלית מסודרים על מדפים באולמות 6 ו- 5
  תצוגת גיליונות חדשים נמצאת באולם 5.
  כתבי עת אינם ניתנים להשאלה.

  הספרייה מנויה על מאגרים שונים של כתבי עת אלקטרוניים, דרכם ניתנת גישה לטקסט מלא של מאמרים.
  באתר הספרייה ניתן למצוא רשימות ביבליוגרפיות (סילבוסים) של הקורסים הנלמדים בפקולטה.
  הרשימות ממוינות לפי מחלקות ומסודרות אלפביתית לפי שמות המשפחה של המרצים, ולכל פריט ביבליוגראפי קיים מראה מקום.

  שרותי הספרייה

  השאלת ספרים
  לשירותי ההשאלה זכאים סטודנטים וסגל אוניברסיטת בר-אילן.
  השאלה מתבצעת באמצעות תעודת סטודנט או כרטיס עובד.
  תעודת סטודנט נשלחת לכל סטודנט ע"י מדור תל"מ בתחילת שנת הלימודים ומשמשת ככרטיס קורא.

  סטודנטים לתארים ראשון ושני יכולים לשאול עד 40 ספרים.
  סטודנט לתואר שלישי ומעלה יכולים לשאול עד 100 ספרים.

  הודעות הספרייה (על הזמנות, החזרת ספרים ועוד) נשלחות לקוראים בדוא"ל.
  יש לדאוג לעדכן את כתובת הדוא"ל במידע האישי.

  תקופת השאלה
  ספר רגיל ניתן להשאלה לתקופה של שבוע.
  ספר "שמור" ניתן להשאלה לתקופה של 3 ימים או לילה.
  עותק של לילה ניתן לשאול החל משעה 17:30 בערב וחובה להחזירו עד לשעה 10:00 בבוקר למחרת.

  החזרת ספרים
  האחריות על החזרת הספר בזמן מוטלת על הקורא, ועליו להקפיד להחזיר ספר מושאל במועד או בהתאם לבקשת הספרניות. בדיקת תאריך החזרת הספר אפשרית באמצעות כניסה לכרטיס הקורא.
  על מאחר יוטל קנס כספי בהתאם לתעריף הבא:
  15 ₪ ליום איחור בהחזרת ספר מוזמן.

  סטודנטים רשאים לערער על הקנס בעזרת טופס ערעור.

  קורא המאבד ספר ששאל חייב לדווח על כך למדור ההשאלה ולשלם עבורו.

  הארכות
  מערכת ההשאלה מאריכה באופן אוטומטי את תקופת ההשאלה של הספר בהתאם לתקופת הזמן הרשומה עליו ורק עד לתקופה של 6 חודשים, פרט לספרים שמורים ללילה, אשר לא ניתנים להארכה.

  הארכה תבוצע על כל הספרים שברשותכם, פרט למקרים הבאים:

 • ספרים שבוצעה עבורם הזמנה על ידי קוראים אחרים.
 • ספרים שמועד החזרתם עבר ושעברו 6 חודשים מאז השאלתם.
 • קוראים שזכות ההשאלה שלהם נשללה עקב איחור בהחזרת ספר/ים או אי תשלום קנס.
 • קוראים שמועד הרישום שלהם פג.
 • קוראים שסטטוס הכרטיס שלהם איננו של סטודנט מן המניין או חבר סגל (כגון אורחים, תלמידי מכינה, פנסיונרים ועוד). במקרים אלו ניתן לבצע הארכה באופן יזום דרך כרטיס הקורא או בטלפון.


 • הזמנת ספר מושאל
  ספר אשר נמצא על המדף אינו ניתן להזמנה ואין אפשרות לשמור אותו מראש.
  רק ספר המושאל על ידי קורא אחר ניתן להזמנה.
  את ההזמנה ניתן לבצע דרך קטלוג הספרייה באופן עצמאי.
  כשהספר יוחזר, הוא יישמר עבור הקורא על מדף הספרים המוזמנים בדלפק ההשאלה, והודעה המודיעה לקורא על הגעת הספר תשלח בדוא"ל.

  ספר או כתב עת שאינו באוסף הספריות בבר-אילן ניתן להזמין מספריות אחרות בארץ ובחו"ל, באמצעות השאלה בינספרייתית.
  פרטים באתר הספרייה המרכזית של אוניברסיטת בר-אילן http://www.biu.ac.il/lib/ill.htm

  הדרכות
  שירותי ההדרכה מיועדים לסטודנטים וחברי סגל של אוניברסיטת בר אילן.

  בספרייה קיימות עמדות הדרכה בהן ניתן לקבל עזרה בחיפוש חומר בקטלוג הספרייה ובמאגרי המידע הממוחשבים, בכל שעות פעילות הספרייה.

  בתחילת שנת הלימודים, מתבצעות הדרכות קבוצתיות לסטודנטים משנה א' להתמצאות בספריה.
  במהלך השנה ניתנות הדרכות קבוצתיות לשימוש במאגרי הספרייה לפי דרישות המרצים.

  בנוסף, מתקיימות בספרייה הדרכות ויעוץ בשימוש במשאבי הספרייה לחברי הסגל ולסטודנטים בעלי תואר שני ומעלה, במדעי-החברה.
  ההדרכות הן אישיות ומותנות בתיאום מראש.

  לפרטים והרשמה: אסתי גליכמן, מנהלת הספרייה, טל': 03-5318484

  כללי התנהגות בספרייה

 • יש לשמור על השקט בתוך הספרייה
 • אין לאכול ולשתות בספרייה
 • אין כניסה לתלמידי תיכון
 • צוות הספרייה

 • גליכמן אסתי - מנהלת הספרייה   Esther.Gliechman@biu.ac.il
 • אבטבי מיכל   Michal.Avtabi@biu.ac.il
 • איתן אסתל   Estelle.Ethan@biu.ac.il
 • שובה בולאק   Shuva-malka.Fixel@biu.ac.il
 • וידהורן אורלי   Orly.Weidhorn@biu.ac.il
 • טימקוביצקי סבינה   Sabina.Timkowitski@biu.ac.il
 • טשרטוק יעל   Yael.Teshartok@biu.ac.il
 • כהנא מיכל   Michal.Ehrmann@biu.ac.il
 • פוקס דפנה   Dafna.fux@biu.ac.il
 • פרוידיגר איטה   Ita.Gamoran@biu.ac.il
 • תעשה יודפת   Yodfat.Taase@biu.ac.il