פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

מקורות מידע נוספים

|    מקורות בנושא מדינה וביטחון    |    מקורות בנושא חברה ורווחה    |    מקורות נוספים    |

מקורות מידע נוספים

מדינה וביטחון

מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות (האוניברסיטה העברית)
פרסום מחקרים אקדמיים מתחומי מדעי החברה בישראל, המתמקדים בנושאים כמו שלטון מקומי ושלטון מרכזי, תכנון מרחבי, פערים בין רשויות מקומיות שונות ועוד.
המכון הישראלי לדמוקרטיה
עוסק בתכנון מדיניות ובעיצוב רפורמות בממשל, במנהל הציבורי, במוסדות הדמוקרטיה ובתשתיותיה הערכיות.

מרכז בס"א למחקרים אסטרטגיים (אוניברסיטת בר אילן)
המרכז הוא גוף אקדמי עצמאי השואף לתרום לקדום הביטחון והשלום במזרח התיכון באמצעות מחקרים מכווני מדיניות בנושאי ביטחון לאומי במזרח התיכון.

מכון ירושלים לחקר ישראל
מכון מחקר אקדמי עצמאי למחקרי מדיניות בנושאי ירושלים, הסכסוך הישראלי-פלסטיני וכן בנושאי מדיניות סביבתית, חדשנות וצמיחה.

מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מכון למחקרי מדיניות לאומית במגוון רחב של נושאים בתחום הפיתוח הכלכלי, חברתי ומדעי-טכנולוגי של מדינת ישראל.

המכון לאסטרטגיה ציונית
משימת המכון היא להציג תוכניות יצירתיות וברות יישום לציבור הכללי ולציבור מקבלי ההחלטות... משימותיו האסטרטגיות של המכון מתמקדות באתגרים המאיימים באופן ארוך טווח על צביונה היהודי והעקרונות הדמוקרטיים של מדינת ישראל.

מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה (אוניברסיטת תל אביב)
מרכז מחקר בינתחומי המוקדש לחקר של ההיסטוריה המודרנית ושל פרשיות בנות זמננו במזרח התיכון ובאפריקה.

סדנת תל אביב למדע, טכנולוגיה וביטחון ע"ש פרופ' יובל נאמן (אוניברסיטת תל אביב)
פעילות סדנת תל-אביב למדע, טכנולוגיה וביטחון כוללת ביצוע מחקרים ועבודות בתחום מדיניות הביטחון הלאומי.

INSS - המכון לחקר ביטחון לאומי
מכון המבצע מחקר בסיסי בתחומי הביטחון הלאומי של ישראל, המזרח התיכון והמערכת הבינלאומית.

מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם האלוף מאיר עמית
המרכז מתמחה בנושאי מודיעין וטרור ועוסק במגוון נושאים, וביניהם, בין היתר, מדיניות ''הרשות הפלסטינית'' כלפי הטרור וארגוני הטרור, הסתה לטרור ולשנאה, מימון הטרור ושיווק הטרור, מעורבות נשים וילדים בטרור ועוד.

המועצה לביטחון לאומי (משרד ראש הממשלה)
סקירות ומאמרים בנושא בטחון וחוסן לאומי, יחסי צבא - חברה, התמודדות עם הטרור ועוד.

ICT - המכון למדיניות נגד טרור (המרכז הבינתחומי הרצליה)
פועל לפיתוח מדיניות ציבורית חדשנית ביחס לבעיית הטרור העולמי, באמצעות מחקר יישומי של תופעת הטרור ודרכי ההתמודדות עמה.

JCPA - המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
עוסק בחקר מדיניות ובנושאים מרכזיים העומדים על סדר יומם של מדינת ישראל והעם היהודי, כדוגמת יחסי החוץ של ישראל, הסברה, אנטישמיות ופוסט-שואה, הסכסוך הישראלי-ערבי, מדיניות כלכלית, חקר הקהילה היהודית והמסורת המדינית היהודית.

מרכז המידע של המשרד לביטחון פנים
היחידה מאתרת וסוקרת מידע מהעולם בתחומי העיסוק של המשרד, יוזמת סקירות נרחבות שמטרתן ליישם את הנלמד ולרכז מידע השוואתי בתחומי הפעילות של המשרד בארץ ובעולם.

מרכז GLORIA לחקר המזרח התיכון ויחסים בינלאומיים (המרכז הבינתחומי הרצליה)
המכון מתמקד במחקר יחסים בינלאומיים, תוך שימת דגש על המזרח התיכון. מטרת המכון ללמוד, לנתח, לחנך ולייעץ בתחום היחסים הבינלאומיים.

שרות בתי הסוהר

קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה (אוניברסיטת חיפה)
הקתדרה עוסקת בנושאי הביטחון הלאומי שלהם ביטוי מרחבי, דוגמת משאבים טבעיים ותפוצתם, פריסת האוכלוסייה, התשתית הפיזית והמרכיבים הסביבתיים.

האגודה לזכויות האזרח בישראל

בית הספר לממשל ולמדיניות על שם הרולד הרטוך (אוניברסיטת תל אביב)
עוסק בהכנת סטודנטים לתפקידי מנהיגות בשירות הציבורי, מעודד מחקר מולטידיסציפלינרי בנושאי מנהיגות וממשל ומגשר בין עולם האקדמיה לקהילת המדיניות.

בנק ישראל
עוסק, בין היתר, בהגברת המודעות לפעילותו ולתחומי אחריותו בקרב הציבור - באמצעות פרסומים שונים, הודעות לעיתונות ועוד.

מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי (המכללה האקדמית נתניה)
עוסק בגישות חדשניות למציאת פתרונות לסכסוכים באזורנו ובעולם.

מכון פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל (עמותת חיל האויר)
יוזם, מעודד, מבצע ומפיץ מחקרים בתחום האויר והחלל.

הספרייה הדיגיטאלית להיסטוריה ומורשת חיל האוויר (מכון פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל)
נועדה לקרב את הציבור הרחב ואת בני הנוער בפרט להיסטוריה ולמורשת חיל האוויר הישראלי. הספרייה כוללת ספרים רבים אותם ניתן להוריד למחשב או לקורא אלקטרוני.

בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל (האוניברסיטה העברית)
משלב מחקר בין-תחומי עם לימודים לתואר, ושואף לתרום להעשרה ולהכשרה מקצועית של הסגל הבכיר בשירות המדינה, בשלטון המקומי ובגופים ציבוריים אחרים.

קשב – מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל
פרסום תחקירים, דו"חות מחקר ודפי מידע על מגמות של דה-לגיטימציה כלפי מוסדות הדמוקרטיה, על הסתה ואלימות על רקע אידיאולוגי ועל תפקוד התקשורת בישראל.

המרכז ללימודים איראניים (אוניברסיטת תל אביב)
מרכז מחקר בינתחומי המבקש לקדם ידע והבנה בנושאים הקשורים לאיראן, ובמקביל לפתח את מחקר יהדות איראן לאורך ההיסטוריה.

מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה (אוניברסיטת תל אביב)
הוקם כדי לעסוק במחקר אקדמי בזיקה, בקשר ובהשפעות ההדדיות שבין התקשורת והיבטיה השונים, לבין החברה והפוליטיקה. המכון נועד לקדם מחקרים ופרויקטים יישומיים בתחומים השונים של התקשורת, תוך שימת דגש על היבטיה השונים של התקשורת בחברה ובפוליטיקה.

המכון ליחסים בינלאומים ע"ש לאונרד דיוויס (האוניברסיטה העברית)
המכון מקדם את המחקר והשיח בתחום היחסים הבין-לאומיים, מנקודת מבט בין-תחומית רחבה.

המכון למחקר ע"ש הרי ס. טרומן לקידום השלום (האוניברסיטה העברית)
המכון מציע תוכניות ופעילויות דינמיות כדי לסייע בטיפוח דיון והבנת האתגרים העומדים בפני הישראלים ופלשתינים והאזרחים של העולם המתפתח.

חברה ורווחה

מרכז אדוה
מכון בלתי תלוי לחקר החברה הישראלית ולקידום רעיון השוויון והצדק החברתי. מתמקד בחקר המדיניות החברתית בישראל וניתוחה, ובוחן באופן ביקורתי את הצעדים הננקטים בתחומי התקציב, המיסוי והשירותים החברתיים - חינוך, בריאות, שיכון, רווחה, תחבורה וסביבה, וכן את השלכותיהם של צעדים אלה על החברה הישראלית כולה ועל כל אחת מהקבוצות המרכיבות אותה.

ג'וינט ישראל
ארגון יהודי-אמריקאי, הפועל למען האוכלוסיות החלשות, המתקשות להשתלב או לתפקד מבחינה חברתית בישראל... יוזם, מתכנן ומפתח תכניות ושירותים במטרה לחזק את מערך השירותים החברתיים בישראל.

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
המרכז עוסק במחקר בלתי תלוי של המצב החברתי-כלכלי בישראל ומעלה חלופות חדשניות וישימות למדיניות ציבורית, החותרת לצמצום אי-השוויון ומקדמת את רווחתם של תושבי ישראל.

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל
מרכז מוביל למחקר חברתי יישומי בישראל ובעולם היהודי. נושאי המחקר: זיקנה, מדיניות בריאות, ילדים ובני נוער, קליטת עלייה ומוגבלויות, הבטחת איכות בשירותים חברתיים, הערכת כוח אדם ותכנון חברתי, תעסוקה ועוני.

מרכז ידע לחקר הזדקנות האוכלוסיה בישראל (האוניברסיטה העברית)
מקור למגוון נתונים המספקים תשתית לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל.

משאב
מאגר מידע ארצי שמטרתו להוות בסיס ידע לתכנון בתחום הזיקנה. משאב מספק מידע מעודכן בנושאים הבאים: דמוגרפיה, בריאות, חברה, כלכלה ומערכת השירותים לקשישים בישראל, כולל פירוט גאוגרפי, נתונים היסטוריים, ותחזיות לעתיד. .

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול
מקדמת מחקר בתחום הסמים ובכלל זה ביצוע סקרים ארציים ועירוניים על היקף השימוש בסמים וביצוע מחקרי הערכה על פעולות שמבוצעות על-ידי הרשות והמשרדים במגוון תחומי המאבק בסמים.

פסיכולוגיה עברית - אינדקס מקורות מידע
קהילה של אנשי מקצוע העוסקים בבריאות הנפש. הקהילה חולקת מידע ותוכן מקצועי לצרכי העשרה, למידה והתפתחות מקצועית.

מרכז רוברט ה' ארנו לחקר החברה הבדואית והתפתחותה
המרכז מתמקד במחקר אודות הקהילה הבדואית בנגב.

מכון סאמיט
עמותה לשירותי טיפול, שיקום פסיכוסוציאלי ורווחה.

המוסד לביטוח לאומי

Summary of Trends and Developments in Social Security
Annual booklet summarizing the social legislation in the National Insurance system over the past year. Appears in English only.

משרד הבריאות

מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית (אוניברסיטת בר-אילן)
עוסק בחקר תופעת ההתבוללות על היבטיה וגילוייה השונים, בניסיון להצביע על שורשיהם, ובמציאת דרכי התמודדות לשם חיזוק החיוניות של העם היהודי בזמננו.

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
קידום פיתוחם של בסיסי המידע, הידע המחקר והפיתוח המתבצעים במדינת ישראל בתחום זה, במטרה לצמצם את היקף תאונות הדרכים ואת האובדן בנפש, בנזקי גוף ורכוש.

אור ירוק העמותה לשינוי תרבות הנהיגה בישראל
פועלת לביצוע מחקרים והטמעת מסקנותיהם.

קרן רן נאור (מיסודה על עמותת אור ירוק)
קידום המחקר והבירור המדעי של סוגיות הנוגעות לבטיחות בדרכים בישראל.

כללי

מרכז המחקר והמידע של הכנסת
מספק נתונים, מסמכים ומחקרים לקראת הדיונים השוטפים, להכנת חקיקה ולכל הפעילות הפרלמנטרית.

קטלוג הפרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

פרסומי המוסד לביטוח לאומי

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

המשרד להגנת הסביבה

אנשים ישראל המדריך לחברה הישראלית
מטרת המדריך לספק מידע מקיף ועדכני על החברה הישראלית, על שלל התרבויות וסיגנונות החיים המרכיבים אותה.

המכון הגיאולוגי הישראלי
עוסק באופן שוטף בהערכת סיכוני רעידות אדמה בישראל עבור הליכי תכנון ובניה ברמה הארצית והמקומית, ניסוח תקני בניה, שיפור הערכות לטיפול ברעידות אדמה, וכדומה.