פייסבוק    יוטיוב   הספריה למדעי החברה | שעות פתיחה: ימים א-ה 08:15-19:45 | טל': 03-5318484 בנין 213 (מקסיקו) רמת גן, 5290002

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ח
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון

המחלקה לניהול

רשימות ביבליוגרפיות תשע"ט

רשימות ביבליוגרפיות תשעט
שם המרצה מס' קורס שם הקורס סיליבוס
מר ארליך שלמה 55-034-01 ממשקי לוגיסטיקה ותעשיה סיליבוס של הקורס
ד"ר נחום אורן 55-050-01 מבוא למערכות מידע לוגיסטיות סיליבוס של הקורס
רו"ח ועו"ד עבדו איתן 55-078-01 היבטים משפטיים בלוגיסטיקה (אורט) סיליבוס של הקורס
פרופ' רוזנבלום טובה / ד"ר קוה דביר 55-060-03 הגורם האנושי בארגונים סיליבוס של הקורס
פרופ' רוזנבלום טובה 55-093-01 ניהול הבטיחות בארגון סיליבוס של הקורס
ד"ר רוזנפלד אריאל 55-004-01/02 מתימטיקה 1 סיליבוס של הקורס
ד"ר רוזנפלד אריאל 55-088-01 סחר אלקטרוני סיליבוס של הקורס
ד"ר רוזנפלד אריאל 55-061-08 סמינריון עיוני סיליבוס של הקורס
ד"ר רוזנפלד אריאל 55-226-01 קבלת החלטות במערכות עתירות טכנולוגיה סיליבוס של הקורס

*רשימות ביבליוגרפיות תשע"ח
*רשימות ביבליוגרפיות - ארכיון