free website creation software

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

פסיכותרפיה ממוקדת-גוף

פסיכותרפיה ממוקדת-גוף מביאה את הגוף ואת המודעות אליו לקדמת החשיבה, העבודה הטיפולית וההכשרה הקלינית. היא מתרחשת ב"כאן ועכשיו" של הטיפול ומעצימה שיטות טיפול אחרות
פעמים רבות אנו פוגשים בעבודתנו מבעים גופניים שלנו ושל מטופלינו. אנו שמים לב לשינויים בתנוחה, בהבעות הפנים או במבט העין של מטופלינו. אנו מרגישים מתח בגוף, עוצרים נשימתנו או שחשיבתנו מתערפלת. כל אלו הן דוגמאות לחוויות פיזיות-תחושתיות המתרחשות בחדר הטיפולים. לעיתים הנטיה היא לפרשם ברמה האנליטית, לעיתים הנטיה להתעלם מהם. בהשתלמות נלמד כיצד לכלול אותם בטיפול באופן מועיל וטבעי כדי שיסייעו בהעמקת התהליך והקשר הטיפוליים
ההשתלמות מהווה מסע אישי ומקצועי של המטפל להיכרות עם המימד הגופני-נפשי כמרכיב מרכזי בהבנת האדם ויישומו בקליניקה הטיפולית. היא מיועדת למטפלים המעוניינים להעלות את המודעות למתרחש ברמה הפיזית-תחושתית אצלם ואצל מטופליהם והרוצים לרכוש כלים לשילוב הגוף בטיפול המילולי, ללא מגע, באופן שהוא בטוח, עדין ומדויק. ההשתלמות משלבת תיאוריה, חווייה וכלים מעשיים. באמצעות תרגול, התנסות בקבוצות קטנות, צפיה בהדגמות והדרכה אישית, תינתן לכל משתתף/ת האפשרות להגביר את יישום הכלים בעבודתם

עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מטפלים בהבעה ויצירה, יועצים חינוכיים וקרימינולוגים קליניים

טיפוח נוכחות המטפל והגברת היכולת לשהות ולפעול מתוך קשיבות בטיפול; טכניקות בפסיכותרפיה ממוקדת-גוף; טיפול ממוקד גוף בטראומה; גבולות - חקירת המימד הגופני; העברה והעברה נגדית גופנית; היקשרות גופנית בטיפול נפשי; התרומה של הפסיכותרפיה ממוקדת-גוף לשמירה העצמית של המטפל

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע