free web templates

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

מומחה לעולמו הבריא של הילד החולה
CLS - Child's Life Specialist

המומחה לעולמו הבריא של הילד החולה הוא תחום מפותח בארצות הברית. לראשונה בארץ, מציעה היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן, השתלמות בתחום ייחודי זה
ההשתלמות הועברה בהצלחה לצוותים בבתי חולים

עובדים סוציאליים, צוות המורים לחינוך מיוחד של בית חולים, תרפיסטים, אחים/אחיות. ההשתלמות רלבנטית לצוותים רפואיים, פסיכו-סוציאליים וחינוכיים בבתי חולים ובשירותי רפואה בקהילה

המומחה לעולמו הבריא של הילד החולה הינו איש מקצוע המפתח ומעודד מיומנויות שונות של התמודדות עם החיים בצל המחלה, האשפוז והחזרה אל השגרה. עליו לספק תמיכה רגשית ומשפחתית תוך התבוננות והבנת עולמו של הילד הנמצא בתהליך ההתמודדות וההחלמה. לפיכך, דרושה בקיאות בתחומי טיפול שונים: בתיאוריות התפתחותיות, שילוב המשפחה הקרובה בטיפול, דרכי תמיכה, ייעוץ והדרכה לילד ולמשפחתו ולגורמים המטפלים בילד בקהילה, לרבות המערכת החינוכית

משך ההשתלמות: שנה, ובנוסף חצי שנה של הדרכה דו-שבועית תוך כדי עבודה מעשית

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע