...
צור קשר


אוניברסיטת בר-אילן, ביה"ס לעבודה סוציאלית, היחידה ללימודי המשך , רמת גן 5290002

משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע, חדר 11

טלפון: 03-5318211, 03-5317265, פקס': 03-7384043

דוא"ל: Cont.Education@biu.ac.il

חנה סומך - מנהלת היחידה ללימודי המשך

נורית כספי - אחראית תקציבים ומזכירות, היחידה ללימודי המשך

שרון כהן - מזכירת היחידה

דקלה ברקאי - מזכירות תכנית הפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית:

טלפון: 03-5317736, פקס: 03-7384042

דוא"ל: dikla.barkai@biu.ac.il