best free website templates

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

ממבוי סתום לשיתוף פעולה בפסיכותרפיה: עבודה על מקרים

כל אחד מאיתנו, כמטפל, פוגש פעמים רבות מטופל "תקוע" בתהליך הטיפולי. זהו מצב דו-צדדי כיוון שגם המטפל "תקוע" עם הקושי להמשיך ולקדם את המטופל שלו. בנוסף, המטפל פוגש פעמים רבות מטופל "מתנגד" שכל פגישה טיפולית עמו דומה לחציבה בסלע. מצבים אלו גורמים לנו, כמטפלים, להרגיש תחושה של מבוי סתום ואז ניצבות בפנינו מספר אפשרויות תגובה: צורך בקבלת הדרכה (?), התייעצות עם קולגה (?), תחושות של אין-אונים (?), "כעס" על המטופל (?), המטופל "השנוא" עלינו (?), רגשות אשם (?), ועוד. מצבי התקיעות וההתנגדות חוסמים כל דרך לשינוי בתהליך הטיפולי. בשנות ה-80 של המאה הקודמת חלה מהפכה בתחום הטיפול במצבי תקיעות והתנגדות ובכירי המטפלים פיתחו שיטות התערבות פסיכולוגיות יצירתיות, אסטרטגיות וממוקדות להתמודדות עם מצבים אלו. השיטות שפותחו מאפשרות מתן פתרון "אחר" העונה על הבעיה ומאפשר לשני הצדדים להרגיש שהבעיה נפתרה והושגה שביעות רצון הדדית. שיטות ההתערבות המגוונות הללו נחשבות כיום לטיפול המתאים ביותר במצבים של תקיעות והתנגדות בפסיכותרפיה
ההשתלמות תאפשר מסגרת למידה חווייתית שתאפשר להרחיב את הכלים הפסיכולוגיים כמטפל

לימוד הגישות התאורטיות השונות לניהול מצבי תקיעות והתנגדות בתהליך הפסיכותרפיה; לימוד ותרגול של כלים פסיכולוגיים להפיכת מצבי תקיעות והתנגדות לשיתוף פעולה בתוך תהליך הפסיכותרפיה; עבודת הדרכה וייעוץ על מקרי טיפול המדגימים מצבי תקיעות והתנגדות והפיכתם לשיתוף פעולה; דגש על נרטיבים מילוליים, שימוש בשפה, והבנה תרבותית, פסיכולוגית והתנהגותית של המטופל החכוד במצב של תקיעות והתנגדות

מטפלים: עובדים סוציאליים בעלי תואר שני; פסיכולוגים קליניים, חינוכיים, שיקומיים ורפואיים; פסיכיאטרים; קרימינולוגים; מטפלים בהבעה ויצירה ובאומנויות. עדיפות לבעלי ניסיון קליני

נעסוק בסוגיות הקשורות לסיבות השונות להופעה של מצבי תקיעות והתנגדות של המטופל בתהליך הפסיכותרפיה

נלמד לאבחן מצבי תקיעות והתנגדות בפסיכותרפיה

נלמד את המודלים לטיפול ואת הגישות התיאורטיות והקליניות של Watzlawick, Fisch, Weakland, Weeks & L'abate, Jay Haley, Steve De-Shazer, Peggy Penn, Cloe Madanes, Shaul Navon

המודלים והשיטות שילמדו בהשתלמות: טיפול פרדוקסלי, טיפול מן הסוג של Ordeal, המודל הדואלי-דיאלקטי, Solution Focused Therapy, כלים ביפנוטיים ודמיון מודרך

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע