תכניות וקורסים > ניהול בתי אבות

ניהול בתי אבות
תכנית לניהול מסגרות לזקנים
מרכזת אקדמית: אירית פישר
תאריך פתיחה:
אוקטובר 2018

מטרות התכנית

הענקת כלים ניהוליים ויישומיים למנהלים ולבעלי תפקידים בכירים במוסדות לזקנים. העשרת הידע הניהולי והטיפולי .

אוכלוסיית היעד

מנהלים, עובדים סוציאליים ובעלי השכלה אקדמית המעוניינים להכשיר את עצמם לתפקידי ניהול במוסדות לזקנים.

תכנית הלימודים

ארגון ואסטרטגיות מינהל וניהול; היבטים פסיכוגריאטריים, פסיכולוגיים וחברתיים של הזקן; אתיקה וערכים בעבודה עם זקנים; תכנון תקציב, תמחור, קבלת החלטות ברמה הניהולית, היבטים כלכליים ומשפטיים; תפעול בתי אבות; שיווק מוסדות לזקנים. בתכנית משולבים סיורים במגוון רחב של מוסדות ציבוריים ופרטיים.

מבנה התכנית

הלימודים יתקיימו בימי שישי, בשעות 08:15- 13:30, במשך ארבעה סמסטרים. סה"כ 420 שעות.

יתכנו שינויים במבנה ובתכנית הלימודים.

סגל ההוראה

 • עו"ד ירון ברדה, מתמחה בגיל השלישי
 • יעל גונן-עמיאל, פסיכולוגית חברתית-ארגונית
 • ד"ר און דולברג, מומחה ברפואה פנימית ומתמחה ברפואה גריאטרית, בעל תואר בניהול מערכות בריאות
 • קותי לוריא, M.B.A. מומחה לניהול ולשיווק, יועץ אסטרטגי ועסקי בכיר יחיאל ניסנהולץ, פסיכולוג, מנהל מסגרות מגורים לאוכלוסייה המבוגרת אירית פישר, עו"ס, מ"א, מומחית לטיפול בזקנים, מנהלת מוסדות לזקנים ומשפטנית
 • יחיאל ניסנהולץ, מנכ"ל רשת כפרי גימלאים, פרוטיאה בכפר ופרוטיאה בהר
 • מרצים אורחים מומחים בתחום
 • מטלות

  קריאת חומר ביבליוגרפי, סיורי למידה בבתי אבות, הגשת עבודות במהלך הלימודים ועבודת גמר.

  תעודה

  לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודה על סיום תכנית לניהול מסגרות לזקנים, מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן.

  הקורס מוכר ע"י השירות לאזרחים ותיקים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

  שכר הלימוד לתכנית לניהול מסגרות לזקנים

  16,800 ₪ + 280 ₪ דמי הרשמה לפי החלוקה הבאה:
  שנה א' – 8,400 ₪ + 280 ₪ דמי הרשמה.
  ניתן לשלם בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2018
  שנה ב' – 8,400 ₪. ניתן לשלם בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2019.

  התכנית מוכרת לגמול השתלמות (עובדי הוראה חייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות)