תכניות וקורסים > הפרעות אכילה והאכלה בגיל הרך ובגיל הילדות
הפרעות אכילה והאכלה בגיל הרך ובגיל הילדות
מרכזת אקדמית: גב' מירטה דוד
תאריך פתיחה:
אוקטובר 2018

היחס האישי שלנו לאוכל, אכילה והאכלה קיים מראשית חיינו ומלווה אותנו בכל מהלך החיים יחד עם זיכרונות מהגילאים המוקדמים. מצבים של אכילה והאכלה משפיעים על התהוותם של קשרי הגומלין בין התינוק לבין המאכילים המרכזיים. אכילה והאכלה לא נכונים עלולים להוביל להתפתחותן של הפרעות אכילה. אבחון וטיפול בגיל המוקדם עשויים למנוע התפתחותן של הפרעות אכילה בגיל המבוגר. בנוסף, טיפול הולם עשוי להשפיע על תקשורת טובה יותר בתוך המערכת המשפחתית.
יש לציין כי עדיין אין מודעות מספקת לקיומם של הפרעות אלה בגילאים הצעירים, שהם קריטיים ביצירת שינוי.

מטרות הקורס
 • הקניית ידע תיאורטי וטיפולי על כל טווח הפרעות האכילה והאכלה בגיל הינקות ובגיל הילדות המוקדמת (9-0 שנים).
 • העלאת המודעות בנושא; זיהוי ואיתור של דפוס אכילה והאכלה; הבנת הגורמים להפרעות אכילה; התערבות מניעתית והסברתית; אבחון והתערבות טיפולית.
הקורס יעסוק בהבנת תהליכי האכלה ואכילה נורמאליים ופתולוגיים בגיל הרך (תינוקות, פעוטות ולידים צעירים מגיל 0 עד 9), כמו גם יתייחס להתפתחות ההפרעות האופייניות השונות, הסיבות להתפתחותן, עקרונות האבחון והטיפול.

אוכלוסיית היעד
עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים, דיאטניות/ים, אחיות/ים, מטפלים בהבעה וביצירה. בעלי תואר ראשון לפחות.

מבנה הקורס

הלימודים יתקיימו בימי ראשון, בשעות 20:00-16:00, סה"כ 112 שעות.

בחלק הראשון יועבר סמינר תיאורטי ובחלק השני יועבר פרקטיקום.

בנוסף, יתקיימו 5-4 מפגשים במרפאה להפרעות אכילה והאכלה בבית חולים 'ספרא'. חלק מהמפגשים יועברו בשיתוף הצוות הבכיר במרפאה. המפגשים יתקיימו בימי רביעי בשעות 11:30-8:00.

תצפיות

על כל סטודנט לבחור מקום לתצפית. מקומות אפשריים: גני ילדים, מעונות, משפחתונים ומסגרות לחינוך מיוחד.

משך התצפית: פעמיים, במשך שעה וחצי כל תצפית. מצופה מהסטודנט להתבונן במהלך ארוחה על פי הנחיות שיתקבלו במסגרת הקורס. בנוסף, יתקיימו שני מפגשים של הסטודנט עם הצוות, שעתיים כל מפגש, במסגרת בה נעשתה התצפית, לשם מתן משוב. בפגישות אלו הסטודנט ינחה את הצוות בעקרונות ובכללים של האכלה נכונה, בהתאם לנלמד בתכנית.

התצפית, תהליך העיבוד של הנתונים שנאספו בה ומתן המשוב לצוות, נועדו להגביר את המודעות לאכילה קבוצתית נכונה, ובאמצעותם להוות 'סוכן שינוי' בנושא זה.

התצפיות ייעשו לקראת סוף סמסטר א'. העיבוד ייעשה בפגישות הפרקטיקום.

תכנית הלימודים

סמסטר א'

 • מבוא להפרעות אכילה והאכלה בגיל הרך - סדנה חווייתית.
 • מיון וסיווג של ההפרעות השונות - הגדרות, שכיחות, אוכלוסיות בסיכון.
 • גורמים וסיבות להתפחות הפרעות אכילה והאכלה: הגורם הביולוגי, הגורם התרבותי-חברתי, הגורם האישי והגורם המשפחתי.
 • כלים ושיטות לתצפיות להערכה בתחום אכילה והאכלה.
 • עבודת צוות רב מקצועי.
 • שימוש באמנויות באבחון של הפרעות אכילה.

סמסטר ב'

 • טיפול בהפרעות אכילה.
 • מפגשים ותצפיות בעבודת השדה (מעונות יום, גנים, משפחתונים, גנים של החינוך המיוחד וכו').
 • מודלים טיפוליים בהפרעות אכילה (המודל הפסיכואנליטי, המודל הדיאדי, המודל להדרכת הורים).
 • העברה והעברה נגדית.
 • שימוש באמנות בטיפול בהפרעות אכילה.
 • העברה בין-דורית.
 • הפרעות אכילה אצל ילדים עם צרכים מיוחדים.
 • הפרעות אכילה בגיל ההתבגרות: מיון, סיווג וטיפול.

יתכנו שינויים בתכנית הלימודים בהתאם להחלטת ועדת ההוראה של התכנית.

סגל ההוראה

 • ד"ר טלי גוז, רופאת ילדים של היחידה להפרעות אכילה והאכלה של הגיל הרך בבית החולים 'ספרא' בתל-השומר.
 • מירטה דוד, בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית, פסיכותרפיסטית, מלמדת בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן, עובדת סוציאלית ביחידה להפרעות אכילה והאכלה של גיל הינקות בביה"ח תל-השומר.
 • ד"ר טובה ידידיה, ראש המגמה הטיפולית לתואר שני בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן וחברת סגל ביה"ס.
 • ד"ר עקיבא פרדקין, מנהל היחידה להפרעות אכילה והאכלה של הגיל הרך בבית החולים 'ספרא' בתל-השומר.
 • טל קון-שדה, דיאטנית קלינית של היחידה להפרעות אכילה והאכלה של הגיל הרך בבית החולים 'ספרא' בתל-השומר.
 • רונית קליין-שריג, פסיכולוגית קלינית של היחידה להפרעות אכילה והאכלה של הגיל הרך בבית החולים 'ספרא' בתל-השומר.


 • מטלות

  • נוכחות סדירה חובה.
  • קריאת ספרות ביבליוגרפית.
  • סיורים במרפאה בתיאום מראש.
  • תצפיות.
  • הגשת עבודה מסכמת בסוף השנה. את העבודה המסכמת יש להגיש עד התאריך עליו תודיע המרצה בכיתה.
  תעודה

  לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית, תוענק תעודה על סיום קורס הפרעות אכילה והאכלה בגיל הרך ובגיל הילדות, מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן.

  שכר הלימוד לקורס הפרעות אכילה והאכלה בגיל הרך ובגיל הילדות:

  6,950 ₪ + 280 ₪ דמי הרשמה.
  ניתן לשלם בשישה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2018, בשוברי תשלום בלבד.

  הקורס מוכר לגמול השתלמות (עובדי הוראה חייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות)