תכניות וקורסים >שימוש בכתיבה במסגרת טיפולית
שימוש בכתיבה במסגרת טיפולית
מרצת הקורס: ד"ר מילי אפשטיין ינאי, ד"ר לספרות ולחינוך, בעלת תואר שני לטיפול באמצעות אמנויות, International Trainer NLP, מנחה סדנאות קריאה וכתיבה, מאמנת אישית ומטפלת בעזרת NLP
תאריך פתיחה: יעודכן בהמשך
מטרות הקורס
  • לאפשר התנסות אינטנסיבית בכתיבה ובניתוחה.
  • לתרגל הקשבה מעודנת לשפה (דימויים, סוגי תחביר, מטפורות, פעלים וכו').
  • ללמד רקע עיוני על תהליכי קריאה וכתיבה.
  • לפתח מודעות להיבטים הטיפוליים שבכתיבה (מבניים, עלילתיים ולשוניים).
  • לעודד תשומת לב ליחסים המורכבים נפש-טקסט (זיהוי תופעות לא-תמטיות).
  • לעורר הבנה של רכיבים השלכתיים המתגלים במרקם הכתוב (תרומה למסגרת טיפולית).
  • ללמד שימוש  ממוקד בסוגים שונים של כתיבה המאפשרים לקדם תהליכי טיפול.
הקורס משלב ידע תיאורטי בכתיבה והתנסות מעשית בטכניקות של כתיבה התומכות במטרות הטיפול השונות: לזהות חלומות, להתחבר לאסוציאציות מעצימות, להתחייב לעצמנו, לכתוב כדי לזכור, לתת לרגשות מקום, למחול, לזהות קונפליקטים, לקבל את העבר ועוד. ומן התיאוריה: ויניקוט, דלז, לאקאן, בחטין.

אוכלוסיית היעד

עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים, יועצים חינוכיים.

מבנה הקורס

הלימודים יתקיימו בימי רביעי, בשעות 18:30-15:00, סה"כ 56 שעות.

הלימודים יכללו התנסויות מגוונות בכתיבה (בכיתה ובבית), עבודה בקבוצות קטנות, יומן מעקב, ניתוח דוגמאות בכיתה, תרגול הקשבה לטקסטים, מצגות, הרצאות, הדרכה, קריאה של חומר עיוני.

תעודה

לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס תוענק תעודה על סיום הקורס "שימוש בכתיבה במסגרת טיפולית" מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן.

שכר הלימוד לקורס שימוש בכתיבה במסגרת טיפולית:

שכר לימוד למשתתף: 2,300 ₪ + דמי הרשמה בסך 280 ₪. ניתן לשלם בארבעה תשלומים, בשוברי תשלום בלבד.

הקורס מוכר לגמול השתלמות (עובדי הוראה חייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות).