תכניות וקורסים > תכנית מכינה בשפת סימנים ישראלית
תכנית מכינה בשפת סימנים ישראלית
מרצה: שרה לנסמן, תואר ראשון בחינוך מיוחד, מכללת 'בית ברל' כפר סבא; תואר שני במחקר שפות סימנים, אוניברסיטת פרסון בריטניה; דיפלומה בנושא DEAF STUDY, אוניברסיטת בריסטול. מעבדה לחקר שפות סימנים, אוניברסיטת חיפה.
תאריך פתיחה:
למידע בנוגע לתאריך הפתיחה יש לפנות למזכירות היחידה ללימודי המשך

הקורס נועד לחשוף את הסטודנט למגוון רחב של מסמנים/ות בגילאים שונים ובמשלבים שונים, בדרגת קושי עולה.

אוכלוסיית היעד

בעלי ידע בסיסי בשפת סימנים; מעל גיל 20.

מבנה הקורס ותכנית לימודים

לפרטים יש לפנות למזכירות היחידה ללימודי המשך: 03-5318211 / 03-5317265 cont.education@biu.ac.il

תכנית הלימודים כוללת: צפיה בסרטונים המציגים אנשים חירשים מסמנים וניתוח שפת הסימנים המוצגת תוך שימת לב מירבית לכל מרכיביה, דקויותיה והיבטיה הבלשניים; שיעורים פרונטאליים; תרגול.

מטלות

השתתפות פעילה, הגשת עבודות ועמידה בבוחן ובמבחן המסכם.

לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס ובבחינת הסיום, ינתן אישור סיום לימודים בקורס מכינה בשפת סימנים ישראלית מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן.

מסיימי המכינה שיעמדו בכל דרישות הלימודים, יהיו זכאים לאישור כניסה ללימודי התכנית הדו-שנתית למתורגמנים לשפת הסימנים לאחר ריאיון קבלה בלבד.

יש להרשם מראש לראיונות לתכנית על פי ההנחיות - לחץ/י כאן

שכר הלימוד לתכנית המכינה בשפת סימנים ישראלית

3,050 ₪ + 280 ₪ דמי הרשמה.
ניתן לשלם בארבעה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2018.