תכניות וקורסים > תכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית
תכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית

מרכז אקדמי: פרופ' משה הלוי ספירו

תאריך פתיחה: אוקטובר 2018

ההרשמה לתכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית לשנה"ל תשע"ט (2019-2018) תסתיים ב-31.5.18

להורדת חוברת התכנית וטפסי הרשמה לשנה"ל תשע"ט (2019-2018)

חברי ועדת ההוראה של התכנית:

פרופ' משה הלוי ספירו - ראש התכנית
ד"ר רוני אלפנדרי, ד"ר הילית אראל-ברודסקי, גב' חנה ריינשרייבר

מזכירות התכנית: דקלה ברקאי - dikla.barkai@biu.ac.il 03-5317736