תכניות וקורסים >תכנית לפסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית

תכנית לפסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית - התפתחות לאורך החיים
יו"ר אקדמי: ד"ר אבי באומן
מרכז התכנית: נתנאל פרי
תאריך פתיחה:
23 באוקטובר 2017

הזמנה ליום עיון בנושא: "ארכיטיפ, קומפלקס ודמות האב בחברה משתנה" - 2.6.17 באוניברסיטת בר-אילן

דברי ברכה ופרידה של בוגרי התכנית - תשע"ו (2016)

מטרות התכנית

התכנית מיועדת להכשרי אנשי מקצוע למטפלים בפסיכותרפיה עפ"י הגישה האנליטית של יונג. 

התכנית תקנה היכרות מעמיקה עם תורתו של יונג ודרך יישומה: כולל הבנת נפש האדם המתפתחת בתהליך האינדיבידואציה שלו ובתוך סביבתו ושורשיו התרבותיים, החל מהילדות המוקדמת, הבגרות, אמצע החיים והזיקנה. תילמד גם הגישה הסימבולית והטיפולית של הפסיכולוגיה היונגיאנית ואופן העבודה עם תכני הלא-מודע.

ההוראה וההדרכה ינתנו ע"י מיטב האנליטיקאים היונגיאניים בארץ.

אוכלוסיית היעד

עובדים סוציאליים בעלי תואר שני לפחות; פסיכולוגים; פסיכיאטרים.

מספר מקומות ישמרו למועמדים בעלי תואר שני בתחומי הטיפול כגון, טיפול ביצירה ובהבעה וקרימינולוגיה קלינית.

מבנה התכנית

הלימודים יתקיימו במשך שלוש שנים במתכונת משולבת של קורסים תיאורטיים, סדנאות חווייתיות, סמינר קליני והדרכה קבוצתית; בימי שני בשעות 20:00-14:45 בשנה הראשונה ובשעות 20:30-13:00 בשנים השניה והשלישית. סה"כ 572.

תכנית הלימודים

סילבוס התכנית

סגל ההוראה

לעיון ברשימה המעודכנת של חברי סגל התכנית:

רשימת חברי הסגל בתכנית

רשימת המדריכים בתכנית

רשימת חברי הסגל מתעדכנת מעת לעת

ועדת הוראה והיגוי

ד"ר יהודה אברמוביץ', ד"ר אבי באומן, נעמי בן-חיים, רחל לוי, נתנאל פרי, ד"ר אראל שליט.
מרכז הדרכה: נתנאל פרי

מטלות
  • קריאה רצופה בעברית ובאנגלית.
  • הגשת עבודה בהיקף של 7-5 עמודים בסיום השנה הראשונה והשניה אשר תשקף את הבנת הרוח היונגיאנית.
  • בסיום השנה השלישית תוגש עבודה אשר בה יידרש שילוב של הבנת התיאוריה והגישה הטיפולית
  • על הסטודנט להתחיל הדרכה פרטנית בשנה הראשונה ולהמשיכה עד לסיום התכנית. ההדרכה תינתן ע"י מדריכי התכנית בעלות של 250 ש"ח לשעת הדרכה. נדרשות 90 שעות הדרכה, אשר מתחלקות בין שני מדריכים, לפחות 30 שעות אצל כל מדריך.
  • לסטודנטים בתכנית מומלץ לעבור טיפול באורינטציה יונגיאנית.

תעודה

לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית, תוענק תעודה המאשרת סיום לימודי פסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית - התפתחות לאורך החיים, מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן. 

שכר הלימוד לתכנית לפסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית - התפתחות לאורך החיים:

28,500 ₪ + 270 ₪ דמי הרשמה לפי החלוקה הבאה:
שנה א' – 9,500 ₪ + 270 ₪ דמי הרשמה.
ניתן לשלם בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2017
שנה ב' – 9,500 ₪
ניתן לשלם בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2018
שנהג' – 9,500 ₪
ניתן לשלם בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2019

התכנית מוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית