תכניות וקורסים >תכנית לפסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית

תכנית לפסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית - התפתחות לאורך החיים
מייסד התכנית: ד"ר אראל שליט ז"ל
יו"ר אקדמי: ד"ר אבי באומן
מרכזת התכנית: ד"ר בתיה שטרן,
פסיכולוגית קלינית, מדריכה בפסיכולוגיה שיקומית, פסיכואנליטקאית יונגיאנית מוסמכת
תאריך פתיחה: מחזור לימודים נוסף יפתח בשנה"ל תש"פ

הצבר והיהודי הנודד: קומפלקס תרבות ישראלי / יהודי - יום עיון  לזכרו של ד"ר אראל שליט בשיתוף התכנית לפסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית בסמינר הקיבוצים 22.2.19

"פסיכולוג של אומה" - ד"ר אראל שליט ז"ל, מייסד התכנית (עיתון 'הארץ' פברואר 2018)

מטרות התכנית

התכנית מיועדת להכשרי אנשי מקצוע למטפלים בפסיכותרפיה עפ"י הגישה האנליטית של יונג. 

התכנית תקנה היכרות מעמיקה עם תורתו של יונג ודרך יישומה: כולל הבנת נפש האדם המתפתחת בתהליך האינדיבידואציה שלו ובתוך סביבתו ושורשיו התרבותיים, החל מהילדות המוקדמת, הבגרות, אמצע החיים והזיקנה. תילמד גם הגישה הסימבולית והטיפולית של הפסיכולוגיה היונגיאנית ואופן העבודה עם תכני הלא-מודע.

ההוראה וההדרכה ינתנו ע"י מיטב האנליטיקאים היונגיאניים בארץ.

אוכלוסיית היעד

עובדים סוציאליים בעלי תואר שני לפחות; פסיכולוגים; פסיכיאטרים.

מספר מקומות ישמרו למועמדים בעלי תואר שני בתחומי הטיפול כגון, טיפול ביצירה ובהבעה וקרימינולוגיה קלינית.

מבנה התכנית

הלימודים יתקיימו במשך שלוש שנים במתכונת משולבת של קורסים תיאורטיים, סדנאות חווייתיות, סמינר קליני והדרכה קבוצתית; בימי שני בשעות 20:00-14:45 בשנה הראשונה ובשעות 20:30-13:00 בשנים השניה והשלישית. סה"כ 572.

תכנית הלימודים

סילבוס התכנית

סגל ההוראה

רשימת חברי הסגל בתכנית

רשימת המדריכים בתכנית

רשימת חברי הסגל מתעדכנת מעת לעת

ועדת הוראה והיגוי

ד"ר אבי באומן, ד"ר בתיה שטרן, בתיה ברוש, גיא פרל, ד"ר גלית בן-אמיתי, אברמית ברודסקי.
מרכז הדרכה: ד"ר בתיה שטרן

מטלות
  • קריאה רצופה בעברית ובאנגלית.
  • הגשת עבודה בהיקף של 7-5 עמודים בסיום השנה הראשונה והשניה אשר תשקף את הבנת הרוח היונגיאנית.
  • בסיום השנה השלישית תוגש עבודה אשר בה יידרש שילוב של הבנת התיאוריה והגישה הטיפולית
  • על הסטודנט להתחיל הדרכה פרטנית בשנה הראשונה ולהמשיכה עד לסיום התכנית. ההדרכה תינתן ע"י מדריכי התכנית בעלות של 250 ש"ח לשעת הדרכה. נדרשות 90 שעות הדרכה, אשר מתחלקות בין שני מדריכים, לפחות 30 שעות אצל כל מדריך.
  • לסטודנטים בתכנית מומלץ לעבור טיפול באורינטציה יונגיאנית.

תעודה

לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית, תוענק תעודה המאשרת סיום לימודי פסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית - התפתחות לאורך החיים, מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן. 

שכר הלימוד לתכנית לפסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית - התפתחות לאורך החיים - בשנה"ל תשע"ח:

28,500 ₪ + 270 ₪ דמי הרשמה לפי החלוקה הבאה:
שנה א' – 9,500 ₪ + 270 ₪ דמי הרשמה.
ניתן לשלם בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2017, בשוברי תשלום בלבד.
שנה ב' – 9,500 ₪
ניתן לשלם בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2018, בשוברי תשלום בלבד.
שנה ג' – 9,500 ₪
ניתן לשלם בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2019, בשוברי תשלום בלבד.

התכנית מוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית