תכניות וקורסים >הגישה ההתייחסותית לטיפול בילדים
הגישה ההתייחסותית לטיפול בילדים: אתגרים מול אפשרויות חדשות בטכניקות, בהמשגה וביעילות הטיפולית
מרצה: ד"ר שרי גולדשטיין פרבר, פסיכולוגית קלינית, בעלת תואר ד"ר בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר-אילן ובעלת שני תארי בתר ד"ר, האחד מביה"ס לרפואה אוניברסיטת תל-אביב, המחלקה לרפואת ילדים, והשני מאוניברסיטת הרווארד בארה"ב, המחלקה לפסיכיאטריה. זוכת קרן הקונגרס האמריקאי ובוגרת תכניות החילופין האקדמיות של מחלקת המדינה בארה"ב. פסיכולוגית בכירה במשרד הבריאות ובקופת חולים, בגיל הרך, הילד והמבוגר.
תאריך פתיחה: מחזור חדש יפתח בשנה"ל תשע"ט (2019-2018)

חשיבותו של קורס זה הוא בהתערבויות המטפל אשר נובעות מתוך 'השלישי האנליטי', מרחב טיפולי הנוצר באמצעות העבודה עם המטופל, עם ההורה ועם המטפל כסובייקט. ההתייחסות הנפרדת לכל השלישיה, כל אחד בנפרד, יוצרת את הפרשנות הטיפולית.

הטיפול מתמקד בילדים בגיל הרך המצויים בשלב טרום-ורבלי, כאשר התערבויות מוקדמות הן יעילות, הודות להתפתחות המואצת של המוח בשנים הראשונות לחיים. בגילאי הילדות וההתבגרות, חשיבותה של גישה זו היא ביצירת תקשורת יעילה.

מטרות הקורס
להעניק המשגות שמאפשרות התערבויות מוקדמות בפסיכותרפיה אינטרסובייקטיבית בתינוק ובילד; מתן כלים וטכניקות לטיפול אינטרסובייקטיבי שנמצא בפיתוח בשנים האחרונות; לגלות דרך חדשה מתוך כבוד אל האינדיבידואליות הסובייקטיבית של התינוק והילד ובדרך זו להגיע ליעילות טיפולית תוך טיפול בקשייו ובתלונות ההורים על הקשר הורה-ילד; להבין איך מתפתחת הסובייקטיביות בתינוק ובילד ואיך היא באה לידי ביטוי בחדר הטיפול, בקשייו ובהחלמתו.

אוכלוסיית היעד

עובדים סוציאליים, פסיכולוגים קליניים, פסיכולוגים התפתחותיים, פסיכותרפיסטים בהבעה ויצירה, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק. בעלי תואר ראשון או שני וניסיון בטיפול בילדים.

מבנה הקורס

הלימודים יתקיימו בימי חמישי, בשעות 12:30-09:00 במשך שנה אקדמית, סה"כ 112 שעות.

תכנית הקורס

    הקורס יחשוף את הסטודנטים לגישה המתפתחת של התערבויות מוקדמות והסבת הטכניקות של הגישה האינטרסובייקטיבית לטיפול בגיל הרך, בילדים ובנוער. הקורס ידבר על התינוק והילד כסובייקט המתפתח מלידה ועד התבגרות ומקומו כסובייקט בטיפול הפסיכותרפויטי וההתפתחותי. הקורס יקנה כלים לאבחון מוקדם של הפרעות וקשיים בילדות. יושם דגש על התפתחות התינוק והילד כאינדיבידואל עם סובייקטיביות משלו, כפי שמופיעה בחדר הטיפול ובמרחב הטיפולי. יובהר תפקיד ההורים כווסתים ראשוניים של הילד, כמו גם תפקיד המטפל כסובייקט וכן מקומו של 'האני השלישי' בטיפול.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה על סיום הקורס "הגישה ההתייחסותית לטיפול בילדים: אתגרים מול אפשרויות חדשות בטכניקות, בהמשגה וביעילות הטיפולית" מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן.

שכר הלימוד לקורס "הגישה ההתייחסותית לטיפול בילדים"

6,380 ₪ + 270 ₪ דמי הרשמה
ניתן לשלם בשישה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2017.

הקורס נמצא בתהליכי קבלת גמול השתלמות (עובדי הוראה חייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות)