תכניות וקורסים >הגישה ההתייחסותית לאן? תיאוריה ויישומים קליניים
הגישה ההתייחוסתית לאן? תיאוריה ויישומים קליניים
מרצה: ד"ר שרי גולדשטיין פרבר, פסיכולוגית קלינית, בעלת תואר ד"ר בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר-אילן ובעלת שני תארי בתר ד"ר, האחד מביה"ס לרפואה אוניברסיטת תל-אביב, המחלקה לרפואת ילדים, והשני מאוניברסיטת הרווארד בארה"ב, המחלקה לפסיכיאטריה. זוכת קרן הקונגרס האמריקאי ובוגרת תכניות החילופין האקדמיות של מחלקת המדינה בארה"ב. פסיכולוגית בכירה במשרד הבריאות ובקופת חולים, בגיל הרך, הילד והמבוגר.

תאריך פתיחה: מחזור חדש יפתח בשנה"ל תשע"ט (2019-2018)

הגישה ההתייחסותית היא המקובלת ביותר היום בעולם הקליני ולפיה המטפל והמטופל הם שני סובייקטים ולא סובייקט ואובייקט כפי שסבר פרויד. המטרה היא לתת למטופל הרגשה של מפגש רגשי עם עצמו ועם המטפל. ההחלמה לפי גישה זו, תלויה במפגש הרגשי ולא ברגע של תובנה של חומר לא מודע.

מטרות הקורס
להכשיר אנשי מקצוע בגישה קלינית פוסטמודרניסטית אשר נתונה בימינו להתפתחות מתמדת; לחדד מושגים כגון אובייקט, סובייקט, מפגש אינטרסובייקטיבי ועוד, תוך התייחסות יישומית לעבודה הקלינית.

אוכלוסיית היעד

עובדים סוציאליים בעלי תואר שני, פסיכולוגים, פסיכותרפיסטים.

מבנה הקורס

הלימודים יתקיימו בימי חמישי, בשעות 12:30-09:00, 14 מפגשים, סה"כ 56 שעות.

הלמידה תיעשה ע"י הרצאות פרונטליות ודיונים בכיתה.

תכנית הקורס

    הקורס יתייחס לגישה האינטרסובייקטיבית על מעלותיה ועל מגרעותיה; נתייחס להבנה מחודשת של מושגים מהגישה הקלאסית, עיבודם ויישומם בהתאם לגישה ההתייחסותית; נתייחס לתמות כמו: העברה והעברה נגדית, הזדהות השלכתית, הכלה, נפרדות, פרשנות ועוד, ברוח הגישה ההתייחסותית.
    הקורס ידון בצמיחה של הגישה ההתייחסותית מתוך גישת יחסי האובייקט. הקורס ירחיב לגבי יישומים קליניים בחדר הטיפול, ידגיש מה בין מטפל למטופל בהיעדר הגישה הפרוידיאנית הקלאסית, וידון בפיתוחים ובחילוקי הדעות סביב יישומים אלו בספרות הפסיכואנליטית כיום. הקורס ידון באפשרות לקיים קשר מטפל-מטופל הדדי אך לא שוויוני על כל המורכבות המשתמעת מכך. כמו כן, הקורס ידון ב"אני השלישי" כפי שהוא בא לידי ביטוי במרחב הטיפולי שהוא המשגה מחודשת של המושג "המרחב הפוטנציאלי". הקורס יתן כלים לגבי התערבויות בטיפול על בסיס גישה זו.

מטלות

קריאה רצופה של חומר מקצועי בעברית ובאנגלית; השתתפות פעילה בשיעורים ע"י הצגת תיאורי מקרה ודוגמאות.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה על סיום הקורס "הגישה ההתייחסותית לאן? תיאוריה ויישומים קליניים" מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן.

שכר הלימוד לקורס "הגישה ההתייחסותית לאן? תיאוריה ויישומים קליניים" (נכון להרשמה לשנה"ל תשע"ז)

3,690 ₪ + 270 ₪ דמי הרשמה
ניתן לשלם בארבעה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה.

הקורס מוכר לגמול השתלמות (עובדי הוראה חייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות)