תכניות וקורסים > תכנית להכשרת מטפלים בעברייני מין


תכנית להכשרת מטפלים בעברייני מין
מרכזת אקדמית: ד"ר יעל אידיסיס
תאריך פתיחה: אוקטובר 2018

מקומן של עבריינות המין והסטיות המיניות במכלול הרחב של עבריינות וסטייה חברתית בחברה הישראלית הוא רב למצער. העבריינים, כמו גם הקורבנות, הינם רבים ובאים מתוך חתכים רחבים של האוכלוסייה, כולל ילדים, נוער ומבוגרים, נשים וגברים. צרכי פעילות המניעה, הטיפול והשיקום מחייבים הכשרת מערך רחב של אנשי מקצוע המיועדים ומוכשרים לכך. גישת ההתערבות לטיפול בתוקפים מינית, נועדה למטרה כפולה: להוציאם ממעגל העבריינות מחד גיסא, ולהגן על קורבנות תמימים עתידיים מאידך גיסא. מן הידע הקיים לגבי התופעה של תקיפות מיניות ואפשרויות הטיפול בעברייני מין וסוטי מין, עולה כי טיפול בשיטות מסורתיות לא תמיד עוזר, וכי לעיתים אי מתן טיפול עדיף על טיפול בשיטות לא מתאימות. לפיכך, נדרשת הכשרה יסודית של אנשי מקצוע המטפלים בתוקפים מינית הן בתחום האבחון והן בתחום הטיפול והמניעה.

אוכלוסיית היעד

התכנית מיועדת לבעלי הכשרה אקדמית ומקצועית קלינית בסיסית, כולל: עובדים סוציאליים, קרימינולוגים קליניים וחברתיים-שיקומיים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים מומחים.

המועמדים יעברו מיון על ידי ועדת קבלה לבחינת התאמתם לעיסוק בתחום הטיפול בעברייני מין.

מבנה התכנית

הלימודים יתקיימו במשך שנה, בימי חמישי, בשעות 21:15-14:00, סה"כ 224 שעות לימוד.

נושאי הקורסים הנלמדים במסגרת התכנית

 • עבריינות וסוטי מין: אישיות ופרופיל
 • סוגיות משפטיות, פנולוגיות ואתיות
 • הערכת סיכון של עברייני וסוטי מין
 • עבריינות מין וסטיות מיניות: היבטים פנומנולוגיים ותיאורטיים
 • עקרונות יסוד בטיפול (קבוצתי ופרטני) בעברייני מין
 • יסודות ההתערבות הפסיכו-חינוכית
 • סוגיות באבחון ובמדידה של עברייני וסוטי מין
 • היבטים טיפוליים בעבודה עם קטינים פוגעים מינית
 • סדנאות להצגת מקרים והדרכה

סגל ההוראה

 • ד"ר אריאל אבקסיס, עובד סוציאלי, מטפל ייעודי מוסמך בעברייני מין; מפקח ארצי של הרשות לשיקום האסיר; יו"ר הפורום המקצועי לקביעת מדיניות בשיקום אסירים.
 • ד"ר יעל אידיסיס, קרימינולוגית קלינית; מרצה בכירה (במסלול הנלווה) במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן; מנהלת קלינית בעמותת 'שלום בניך' לטיפול בפוגעים מינית במגזר החרדי; מעריכת מסוכנות מתוקף חוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין.
 • ד"ר רוברט אפשטיין, פסיכולוג שיקומי של מחוז מרכז בשירות בתי הסוהר; אחראי למתן חוות דעת בנושא רמת המסוכנות של אסירי עולם ואסירים הכפופים לוועדות בין-משרדיות; אחראי לפיתוח תכניות טיפוליות מקיפות לעברייני מין ברחבי המחוז.
 • ד"ר יהושוע וייס, פסיכולוג קליני מומחה; מדריך העובד בעבודה אבחונית וטיפולית עם עבריינים, אסירים וחולי נפש למעלה מ-20 שנה; חוקר תכונות אישיות של מבצעי עבירות ובוחן האם יש מאפיינים המבדילים בין אוכלוסייה עבריינית ל"נורמטיבית".
 • מירב זיסר משיח, בעלת תואר שני בקרימינולוגיה קלינית, מעריכת מסוכנת מוסמכת בעבירות מין.
 • ד"ר דיויד כהן, קרימינולוג בכיר בחטיבה לפסיכיאטריה משפטית (מב"ן), מבכירי מעריכי המסוכנות במדינת ישראל ומחלוצי תחום הערכת מסוכנות; השתתף כנציג משרד הבריאות בכתיבת חוק ההגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין ומשמש כרפרנט המשרד ליישום החוק; עובד בהערכת מסוכנות וטיפול בעברייני מין; כותב ומרצה בנושאים הקשורים להערכת מסוכנות בתחום.
 • עו"ד גלית מנגמי, יועמ"ש יחידת 'צור' בשב"ס מסוף שנת 2012. קודם לכן שימשה כיועמ"ש כוש שרון ובהמשך טיפול בעתירות מחוז מרכז, וכן כיועמ"ש משמעת בשב"ס.
 • ד"ר רוית מרום טל, פסיכולוגית קלינית מומחית; בעבר פסיכולוגית כלא לנוער "אופק" ופסיכולוגית בבית החולים הממשלתי במנהטן, ניו יורק (MPC).
 • טלי עדן, בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית, מנחת קבוצות, קצינת מבחן למבוגרים, מדריכה; ריכזה את תחום האבחון והטיפול בעברייני מין בשירות המבחן למבוגרים, והיתה חברה בוועדה המקצועית של מרכז היום לטיפול בעברייני מין בקהילה ובוועדת ההיגוי של המרכז להערכת מסוכנות; מנהלת מרכז לשלום המשפחה; מרצה ומנחה במסגרת בית הספר המרכזי לעובדים סוציאליים; עובדת במרכז הקהילתי לבריאות הנפש במודיעין ובמסגרת 'מכון גרין לפסיכולוגיה מתקדמת'.

 • רשימת המרצים מתעדכנת מעת לעת.

  מטלות
  • השתתפות מלאה
  • הגשת עבודות.
  תעודה 

  לעומדים בהצלחה בדרישות התכנית, תוענק תעודה המאשרת סיום לימודים בתכנית להכשרת מטפלים בעברייני מין מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן.

  התכנית עומדת בדרישות החוק להגנה על הציבור מפני עבירות מין.

  שכר הלימוד לתכנית להכשרת מטפלים בעברייני מין

  12,400 ₪ + 280 ₪ דמי הרשמה.
  ניתן לשלם בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה 2018, בשוברי תשלום בלבד.

  התכנית מוכרת לגמול השתלמות (עובדי הוראה חייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות)