תכניות וקורסים > קורס הדרכה בטיפול מיני

קורס הדרכה בטיפול מיני
מרצה: מיכל ניר, מ"א, עובדת סוציאלית, מטפלת ומדריכה זוגית ומינית מוסמכת ומדריכה מוסמכת.
תאריך פתיחה:
אוקטובר 2018
קורס ההדרכה נועד להכשיר מטפלים מיניים מוסמכים לעסוק בתחום ההדרכה של מתמחים ומטפלים צעירים.

מטרות הקורס

להכשיר מטפלים מיניים לתהליך ההדרכה, הן מההיבטים התיאורטיים והן מההיבטים של תהליכים רגשיים. קורס הדרכה זה שונה מכלל קורסי ההדרכה הקיימים כיום, מכיוון שהוא שם את הדגש על הייחודיות של תחום הטיפול המיני בתהליכי ההדרכה.

תנאי קבלה

1. תעודת מטפל מיני מוסמך מאיט"ם.

2. ניסיון של 3 שנים לפחות כמטפל/ת מיני/ת מוסמך/ת.

מבנה הקורס

הלימודים יתקיימו בימי ראשון, בשעות 16:30-13:00, 14 מפגשים בסמסטר א', סה"כ 56 שעות.

כל מפגש יתחלק לחלק תיאורטי ולחלק הדרכתי.

הנושאים שיועברו בקורס

  • גישות שונות בהדרכה בטיפול מיני. סגנונות הדרכה שונים והשפעתם על תהליכי ההדרכה.
  • תפקידו של המדריך בטיפול מיני בשונה ובדומה לתפקידו בטיפול בכלל.
  • תהליכי העברה והעברה נגדית אירוטית במשולש מטופל-מטפל-מדריך.
  • הבדלי מגדר מהמטופל, למטפל ולמדריך. השפעתם המודעת והלא מודעת על תהליכי ההדרכה.
  • מיניותו של המטפל ומיניותו של המדריך, השפעתם על המטופל בתהליכי ההזדהות.

כל נושא ילווה בהדרכה חיה על מקרים.

דרישות הקורס

  • עמידה בחובת הנוכחות בקורס.
  • הבאת דילמות של מדריך-מודרך.
  • עבודת סיכום.
  • חוות דעת חיובית של מרצת הקורס.

עבודת סיכום

1. דילמה מרכזית מתחום הטיפול המיני שעולה בתכני ההדרכה.

2. יחסי מדריך-מודרך בהקשר של אחד מההיבטים המיניים.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה על סיום קורס הדרכה בטיפול מיני, מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן.

שכר הלימוד לקורס הדרכה בטיפול מיני

3,920 ₪  + 280 ₪ דמי הרשמה.

ניתן לשלם בארבעה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2018.

הקורס מוכר לגמול השתלמות (עובדי הוראה חייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות)