תכניות וקורסים > הכשרת מטפלות ומטפלים לטיפול בנפגעות ובנפגעי טראומה מינית
תכנית להכשרת מטפלות ומטפלים לטיפול בנפגעות ובנפגעי טראומה מינית
בשיתוף מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל-אביב
מרכזת אקדמית: ד"ר גלית בן-אמיתי
תאריך פתיחה:
28 באוקטובר 2018מטרות התכנית

הקניית ידע תיאורטי וקליני בתחום הטיפול בטראומה מינית, לצד הכשרה מעשית, הדרכה פרטנית ופרקטיקום קבוצתי.

התכנית מספקת אבני יסוד להבנת הדינמיקה של תקיפה מינית מתמשכת בילדות והכשרה בדרכי הטיפול בנפגעי ובנפגעות טראומה מינית. הקורסים המוצעים מאפשרים העמקה בהבנתם של התהליכים הרגשיים ואסטרטגיות ההתמודדות של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, ומוסיפים כלים לעבודה איתם בתוך חדר הטיפולים. הקורסים משלבים גישות תיאורטיות שונות ביחס לטראומה ולטיפול בנפגעות ובנפגעי תקיפה מינית תוך למידה מתוך תיאורי מקרה ועבודה עם חומרים משדות עבודה ספציפיים של המשתתפים.

אוכלוסיית היעד

אנשי ונשות מקצוע מתחומי הטיפול הנפשי וקרימינולוגים קליניים בעלי תואר שני לפחות, בעלי שנתיים ניסיון לפחות בטיפול פסיכותרפויטי.

מבנה התכנית

הלימודים יתקיימו במשך שנתיים, במרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל-אביב.

המפגשים יתקיימו בימי ראשון, בשעות 20:00-14:00, סה"כ 312 שעות לימוד, כולל שעות פרקטיקום.

נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים

מבוא להבנת הדינמיקה של פגיעה מינית בתקופת הילדות וההשלכות של הפגיעה לבגרות; גישות תיאורטיות בטיפול בטראומה מינית - מפרויד ועד ימינו; תפיסות בטיפול בטראומה מינית ובהפרעה פוסט טראומטית מורכבת; עקרונות הטיפול בתחום טראומה מינית; סוגיות בדיסוציאציה וטיפול בהפרעות דיסוציאטיביות; סוגיות ביחסי ההעברה והעברה נגדית בטיפול בטראומה מינית; התערבות מערכתית ומשפחתית; טראומה מינית כטראומה חברתית.

בנוסף, יושם דגש על היישום הקליני בסמינר קליני דו-שנתי הכולל הדרכה קבוצתית.

סגל ההוראה
 • ד"ר גלית בן-אמיתי, פסיכיאטרית, מומחית בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר.
 • ד"ר ענת גור, PhD, MSW, פסיכותרפיסטית, מנהלת מכון 'חוכמת נשים' לטיפול בנשים ויועצת שיקום האסירה. מחברת הספר "מופקרות" - נשים בזנות.
 • ד"ר אפי זיו, PhD, MSW, מנהלת קליניקת "מעוף" לטיפול בנפגעות ובנפגעי טראומה מינית, מרצה בחוג ללימודי מגדר באוניברסיטת תל-אביב, מנחה סמינרים לאנשי מקצוע בתחום של התעללות מינית במסגרת מרכז סיוע תל-אביב, מרכזת תחום טראומה מינית בקבוצת "שיח" לטיפול התייחסותי. פרסמה מספר מאמרים בתחום.
 • טלי מזרחי איתן, בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית.
 • אורית נווה, פסיכולוגית קלינית ומדריכה, מנהלת מרכז "אופק" בהרצליה, מטפלת בילדים ובמבוגרים נפגעי ונפגעות תקיפה מינית, מלמדת קורסים של ה-ISSTD בטראומה ודיסוציאציה.
 • רחל סובר, פסיכולוגית קלינית מומחית.
 • עידית שני אדום, פסיכולוגית קלינית מומחית.
מטלות
 • השתתפות בכל הקורסים התיאורטיים, הסמינרים הקליניים וההרצאות.
 • הגשת עבודת גמר בסיום השנה השניה.
 • התמחות קלינית במשך שנה וחצי לפחות באחד ממרכזי הטיפול המאושרים.
 • ניהול של לפחות שלושה טיפולים פסיכותרפויטיים רציפים מקבילים במשך תקופת ההתמחות הקלינית.
 • השתתפות ב-60 שעות הדרכה פרטנית לפחות בנוסף על קבוצת הפרקטיקום.

הכשרה מעשית

באחריות הסטודנט למצוא מקום הכשרה. יש לקבל אישור על מקום ההכשרה ממרכזת התכנית (מרכז הסיוע יוכל לסייע במציאת מקום ההכשרה).
משך ההכשרה: שנה וחצי. יש להתחיל את ההכשרה בתחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים הראשונה.
ההכשרה תכלול טיפול ב-3 מטופלים, קבלת הדרכה, השתתפות בישיבות צוות וכן מילוי דרישות המסגרת.
תעודה

לעומדים בדרישות התכנית כולל חובת עבודה מעשית, תוענק תעודה על סיום תכנית דו-שנתית להכשרת מטפלים ומטפלות לטיפול בנפגעות ובנפגעי טראומה מינית, מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן ומרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בתל-אביב.

שכר הלימוד לתכנית להכשרת מטפלות ומטפלים לטיפול בנפגעות ובנפגעי טראומה מינית:

18,000 ₪ + 280 ₪ דמי הרשמה לפי החלוקה הבאה:
שנה א' - 9,000 ₪ + 280 ₪ דמי הרשמה.
ניתן לשלם בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2018, בשוברי תשלום בלבד.
שנה ב' - 9,000 ₪
ניתן לשלם בשמונה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2019, בשוברי תשלום בלבד.

התכנית מוכרת לגמול השתלמות (עובדי הוראה חייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות)