תכניות וקורסים >"הורות מרחמת - להיות רחם פסיכולוגי": קורס הדרכה הורית
"הורות מרחמת - להיות רחם פסיכולוגי": קורס הדרכה הורית
מרצה: רוני מדמון, פסיכולוג קליני וחינוכי מומחה; מטפל במתבגרים ומבוגרים באוריינטציה פסיכודינמית; מדריך הורים, יועץ ארגוני ומנחה קבוצות.
תאריך פתיחה:
פברואר 2018 (לא סופי)
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בקבוצת הדרכה שעניינה "הדרכת הורים".

אוכלוסיית היעד

הקורס מיועד לאנשי מקצוע, בוגרי הקורס "הורות כמרחב מיטיב" בבר-אילן.

מבנה הקורס

הלימודים יתקיימו בימי שני, בסמסטר ב', בשעות 12:30-09:00, 9 מפגשים, סה"כ 36 שעות.

ההנחיה תתמקד בשדה העבודה של המשתתפים בקורס. הלמידה תתבסס על הצגות מקרה ודיון. הקורס יקנה הזדמנות לבסס באופן מעשי את ההמשגה והעקרונות שנלמדו בקורס התיאורטי.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה על סיום קורס "הורות מרחמת - להיות רחם פסיכולוגי": קורס הדרכה הורית, מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן.

שכר הלימוד לקורס "הורות מרחמת - להיות רחם פסיכולוגי": קורס הדרכה הורית:

2,100 ₪ 
ניתן לשלם בארבעה תשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2018, בשוברי תשלום בלבד.

הקורס מוכר לגמול השתלמות (עובדי הוראה חייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות)