create your own website for free

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

תכניות לימודי תעודה
בפיקוח היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד
*באוניברסיטת בר-אילן

היחידה ללימודי המשך מפקחת על תכניות לימודי תעודה הנתנות ע"י גורמים מקצועיים ברמה ובמתכונת המתאימות לתכניות של היחידה עצמה
 הלימודים אינם מקנים נ"ז אקדמיות *
תכניות אלה מתקיימות בפיקוח של היחידה ללימודי המשך בשנה"ל תשע"ט

Mobirise

התחנה לטיפול בזוג ובמשפחה גבעת שמואל

קורס פרקטיקום מתקדם בטיפול זוגי ומשפחתי
(כתובת: רחוב בן גוריון 20 (קומה ב
גבעת שמואל
טלפון: 03-5322794
אתר התחנה לטיפול בזוג ובמשפחה בגבעת שמואל

Mobirise

מכללת יוזמות: מכללה מובילה להתפתחות אישית

מכללת יוזמות היא מכללה מובילה בתחום מקצועות האימון עם 12 מרכזי הדרכה בפריסה ארצית ומעל ל-15 שנות ניסיון בהובלת אנשים למימוש והצלחה
קורסים בפיקוח היחידה ללימודי המשך
הכשרת מאמנים *
 הכשרת מאמנים באימון לקשב *
וריכוז
במכללת יוזמות תפגשו צוות מנחים מהבכירים בארץ, העוסקים מדי יום בהנעה, קידום ופיתוח אישי. מזמינים אתכם להצטרף אלינו - למשפחת יוזמות
אתר מכללת יוזמות

Mobirise

העמותה לרכיבה וכלבנות טיפולית בישראל

קורס הכשרת מדריכי כלבנות טיפולית
פרטים: 09-7965880
www.trci.org.il

Mobirise

המכון להנחיית קבוצות בשילוב אומנויות

תכנית דו-שנתית להכשרת מנחי קבוצות בשילוב אומנויות
פרטים: 054-4958695
abarzel@zahav.net.il

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע