website templates

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

טיפול בהפרעות אכילה: תיאוריה, אבחון וטיפול

בעשורים האחרונים השכיחות של הפרעות אכילה ומשקל נמצאת בעליה מתמדת. הפרעות פסיכוסומטיות אלו מתפתחות מאינטראקציה של גורמים גנטיים, ביולוגיים, חברתיים, תרבותיים, אינטראפסיכיים ומשפחתיים. 85% מהמקרים מתפרצים בגיל ההתבגרות ומרביתם בקרב נערות. ישנו קשר מובהק בין המגדר לביטוי של הפסיכופתולוגיה. השכיחות הגבוהה של התחלואה הנלווית יחד עם האטיולוגיה הרב-גורמית, מחייבים טיפול של צוות רב-מקצועי היכול להגיב לגורמים השונים התורמים להתפתחות המחלה

להקנות ידע תיאורטי וקליני במניעה, באיתור, באבחון ובטיפול לפי מודל רב-מקצועי

עובדים סוציאליים מהתחום הטיפולי והשיקומי, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, רופאי משפחה וילדים, דיאטניות/ים, אחיות/ים, מטפלים בהבעה וביצירה, יועצים חינוכיים

הקריטריונים להפרעות אכילה: אנורקסיה, בולימיה, אכילת יתר התקפית והפרעות אכילה של הילדות; תיאור הגורמים להתפתחות אכילה, תיאוריות פסיכודינמיות, פמיניסטיות, קוגנטיביות-התנהגותיות ותיאוריות משפחתיות; הגדרת אוכלוסיה בסיכון ודרכי אבחון וטיפול; עקרונות האבחון בהפרעות אכילה והתוויית תכנית טיפול; טיפול קוגנטיבי-התנהגותי; סקירת שיטות הטיפול ומגוון המרכזים להפרעות אכילה בארץ
ההשתלמות תלווה בדוגמאות קליניות ובביקורים במרכזים להפרעות אכילה לילדים ולמבוגרים

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע