free bootstrap template

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וויספלד

כנסים וימי עיון

התכנית להכשרת מתורגמנים לשפת הסימנים

סדנה למטפלים בהנחיית גבו וייס

עשור לתכנית להכשרת מתורגמנים לשפת הסימנים

יום עיון של התכנית לפסיכותרפיה ממוקדת קצרת מועד - יום העיון השנתי לזכרו של אלי חן ז"ל

יום עיון של התכנית לפסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית, אוניברסיטת בר-אילן והתכנית לפסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית, סמינר הקיבוצים

יום עיון של תכנית ההכשרה לטיפול מיני

סדנה למטפלים זוגיים ופרטניים בהנחיית גבו וייס, פסיכותרפיסט, מטפל זוגי ומשפחתי ועוסק בטיפול בקשיים בתחום הזוגיות והמיניות עם פרטים ועם זוגות

סדנה למטפלים זוגיים ופרטניים בהנחיית גבו וייס, פסיכותרפיסט, מטפל זוגי ומשפחתי ועוסק בטיפול בקשיים בתחום הזוגיות והמיניות עם פרטים ועם זוגות

סדנה בהנחיית סיגל בחט, מטפלת בכירה בתנועה, מ"א, פסיכותרפיסטית, מדריכה ומרצה בתכניות להכשרת מטפלים בארץ AEDPובחו"ל. מוסמכת המכון הבינלאומי ל
המכון הבינלאומי לאנליזה ביו-אנרגטית בגישות מיינדפולנס גופני בשיטת פלדנקרייז ושיטת אלכסנדר

יום עיון של התכנית לפסיכותרפיה בגישת הפסיכולוגיה האנליטית היונגיאנית עם התכנית לפסיכותרפיה אנליטית-יונגיאנית ע"ש אלה עמיצור במכללת סמינר הקיבוצים

סדנה בהנחיית יעל ליבנה, מ"א, תרפיסטית בהבעה וביצירה, מפתחת את שיטת הטיפול במשחק במים אשר נוסתה בהצלחה בארץ ובמדינות מתפתחות באפריקה. מחברת Rising On Water הספר

סדנה בהנחיית יעל ליבנה, מ"א, תרפיסטית בהבעה וביצירה, מפתחת את שיטת הטיפול במשחק במים אשר נוסתה בהצלחה בארץ ובמדינות מתפתחות באפריקה. מחברת Rising On Water הספר

יום עיון של התכנית לפסיכותרפיה ממוקדת קצרת מועד

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע