free css templates

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

המשחק - כלי להעצמת הילד

ילדים חווים קשת שלמה של רגשות ומבטאים רגשות אלו בגן ובבית הספר בדרכים שונות החל מהסתגרות, בכי ועד אלימות. כיצד ניתן לתקשר עם ילדים באמצעות משחקים? איך נוכל להבינם? באיזה אופן נוכל להדריך את ההורים להתנהג עם ילדם בימי משבר אלו או אחרים?. "צעצועים הם המילים ומשחק הוא השפה" - מורים, גננות ואנשי חינוך ילמדו שיטות וטכניקות מתוך עולם המשחקים וההורות לילדים בני 10-2. הקורס משלב בתוכו תיאוריות שונות בשימוש במשחקים, הקניית מיומנויות ועבודה עם ילדים נורמטיביים והנחיית הורים

אנשי חינוך, אחיות/ים, מנהלי בתי ספר יסודיים, מורים, גננות, יועצות/ים חינוכיות/ים בעלי תואר ראשון ומטפלים ממקצועות הטיפול השונים

הגברת המודעות לעולמו של הילד כפי שהילד חווה אותו; שיפור יכולת התקשורת עם ילדים במישור הרגשי; רכישת מיומנויות בהנחיית קבוצות הורים; צמיחה אישית באמצעות למידה אודות עצמי; יישום הכלים בעבודה עם ילדים והורים והבאתם לדיון במסגרת ההשתלמות

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע