תכניות וקורסים > קורסים במסגרת לימודי המוסמך בע"ס

קורסים במסגרת לימודי המוסמך בע"ס

ניתן להירשם לקורסים במסגרת קורסי הבחירה של לימודי התואר השני של ביה"ס לעבודה סוציאלית. בקורסים אלו יושם דגש על הצד התיאורטי והם אינם נותנים נקודות זיכוי למתקבלים ללימודי תואר שני. מספר המקומות מוגבל.
  • יתכנו שינויים בשעות הלימוד.
  • הקורסים אינם מוכרים לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך.
  • בכל הקורסים ישנה דרישה של הגשת עבודה

הרשמה

על הנרשמים לצרף:
1. טופס הרשמה ותנאים כלליים
2. דמי הרשמה - המחאה בסך 270 ש"ח לפקודת אונירסיטת בר-אילן
3. קורות חיים
4. תמונת פספורט
5. צילומי תעודות של התואר הראשון / השני

קורסים לקראת שנה"ל תשע"ז יפורסמו בהמשך