site templates free download

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

מי יטפל בתקשורת? כלים ישומיים לשימוש מושכל במדיה

אנשי מקצוע מהתחום הטיפולי נדרשים במסגרת עבודתם השוטפת לקיים דיאלוג עם התקשורת, להגיב לאירועים בשטח או ליזום פניה לתקשורת בתחום עיסוקם. ההשתלמות נועדה לפתח כלים להתמודדות בזירת התקשורת לסוגיה, כגון: התמצאות באמצעי התקשורת השונים והבנתם; פיתוח מיומנויות תקשורתיות כמו הופעה בטלוויזיה, ראיון ברדיו, כתיבת קומוניקט, כתיבת דעה, כתיבת כתבה, מענה על שאלות שנויות במחלוקת, העברת מסר מקצועי בבהירות ובדייקנות, כולל במצבי חירום ולחץ

עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, תרפיסטים, יועצים חינוכיים, קרימינולוגים קליניים, רופאים בקהילה

סה"כ 56 שעות

הלימודים משלבים הרצאות פרונטליות וצפייה מודרכת בטלוויזיה, האזנה לרדיו, קריאת עיתונים, ניתוח טקסטים, כתיבה מודרכת ומגוון סימולציות

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע