אוניברסיטת בר אילן | ביה"ס לעבודה סוציאלית |
היחידה ללימודי המשך >תכניות וקורסים

תכניות וקורסים לשנה"ל תשע"ו (2016-2015)

החלה ההרשמה לתכניות ולקורסים לשנה"ל תשע"ו (2016-2015)
יתכנו שינויים בתכניות הלימודים