היחידה ללימודי המשך >תכניות וקורסים

תכניות וקורסים לשנה"ל תשע"ט (2019-2018)

יתכנו שינויים בתכניות הלימודים

ההרשמה לשנה"ל תשע"ט (2019-2018) בעיצומה