היחידה ללימודי המשך >תכניות וקורסים

תכניות וקורסים לשנה"ל תשע"ט (2019-2018)

יתכנו שינויים בתכניות הלימודים

נותרו מקומות בודדים בחלק מהקורסים לשנה"ל תשע"ט (2019-2018)