היחידה ללימודי המשך >תכניות וקורסים

תכניות וקורסים לשנה"ל תשע"ח (2018-2017)

יתכנו שינויים בתכניות הלימודים

ההרשמה לשנה"ל תשע"ח (2018-2017) תפתח בתחילת מרס 2017

תכניות ייחודיות
  • המשחק - כלי להעצמת הילד