how to create a website for free

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

זוגיות ומיניות בטיפול באנשים עם מוגבלויות

אחד הקשיים המרכזיים ביותר של בני אדם בכלל, ואנשים עם מוגבלויות בפרט הנו הבדידות, חסך באהבה, חוסר שייכות, והקושי לקיים קשר זוגי ואינטימי. כמו כן, זוגות רבים אינם מצליחים להיחלץ ממעגל הבדידות, ומן הכעס והריבים המתרחשים בתוך זוגיותם. קשיים אלו יכולים לנבוע מסיבות שונות, כגון: בשלות רגשית, יכולת לשאת תסכול, יחסי תלות-עצמאות, כמו גם אלמנטים הקשורים למשפחת המוצא, ולחוויות התפתחותיות מעצבות. בנוסף, הם יכולים להיות קשורים לעולם המגע הגופני והמיני, אם כמחוללי קושי ואם כביטוי לקשיי היחיד או הזוג
ההשתלמות מציעה הזדמנות להכיר את הקשיים האופייניים בדרכי ההתערבות ואת אופני ההתערבות היעילים על מנת להביא להטבה ולצמיחה הן של הפרט והן של הזוג עצמו כיחידה

מטפלים זוגיים ומשפחתיים מוסמכים או בתהליך הסמכה; עובדים סוציאליים בעלי תואר שני וניסיון טיפולי; פסיכותרפיסטים ופסיכולוגים; מטפלים מיניים בעלי הכשרה בפסיכותרפיה או בטיפול זוגי ומשפחתי; מטפלים באומנויות; יועצים חינוכיים בעלי הכשרה בפסיכותרפיה או בטיפול זוגי ומשפחתי

לאפשר למטפלים אשר עובדים בתחום הטיפול הרגשי, הפרטני והזוגי, לפתח הבנה מעמיקה של התחום, להרגיש נוח במצבי קושי אלו, ולרכוש כלים אפקטיביים בעבודה טיפולית בתחום הזוגיות, האינטימיות והמיניות עם בוגרים עם מוגבלויות

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע