web templates free download

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

השתלמויות לארגונים

היחידה ללימודי המשך מקיימת הכשרות והשתלמויות עבור ארגונים שונים בהתאם לצרכי הארגון. להלן דוגמאות

Mobirise

מניעת אלימות במשפחה

Mobirise

למידה אחרת
חוויה ואתגר

הכשרת עובדי הוראה בתחום לקויות למידה ובעיות קשב וריכוז

Mobirise

שמים את התרבות על השולחן

פיתוח המודעות ומתן כלים לטיפול בפונים מתרבויות שונות

Mobirise

?מי יטפל בתקשורת

כלים יישומיים לשימוש מושכל במדיה

Mobirise

דגמים של דיאלוג בשירות האדם, התפקיד והארגון

Mobirise

הכשרה לטיפול תומך-פליאטיבי

Mobirise

מומחה לעולמו הבריא של הילד החולה

Child's Life Specialist

Mobirise

הכשרת מתנדבים לפרויקט "היועץ לקשיש" בביטוח לאומי

Mobirise

טיפול התייחסותי בבעיות קשות

Mobirise

טיפול בהפרעות אכילה: תיאוריה, אבחון וטיפול

Mobirise

החלום בראי המעשה הטיפולי

Mobirise

פסיכותרפיה במצבים מורכבים: עבודה על תיאורי מקרה

Mobirise

פסיכותרפיה ממוקדת-גוף

Mobirise

המשחק - כלי להעצמת הילד

Mobirise

הגישה ההתייחסותית לאן? תיאוריה ויישומים קליניים

Mobirise

ממבוי סתום לשיתוף פעולה בפסיכותרפיה: עבודה על מקרים

Mobirise

Mobirise

Mobirise

הגישה ההתייחסותית לטיפול בילדים

Mobirise

זוגיות ומיניות בטיפול באנשים עם מוגבלויות

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע