כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים... / דברים ד' ו


    גליונות פרשת שבוע / מידה טובה

גליונות תשס"ח

גליונות תשס"ט 

דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלותך שמיני בא לך לך
ראה שלח לך תזריע מצורע בשלח וירא
שופטים קורח אחרי-מות קדושים יתרו חיי שרה
כי תצא חוקת אמר משפטים תולדות
כי תבוא בלק בהר בחוקותי תרומה ויצא
ניצבים וילך  פנחס   תצווה וישלח
האזינו מטות מסעי   כי-תשא וישב
וזאת הברכה     ןיקהל פקודי מקץ
        ויגש
      ויחי

 

מנהל האתר: פרופסור עלי מרצבך  

עיצוב: תמר גוטווירט

אוניברסיטת בר אילן. אגודת תורה ומדע

tora mada www.biu.ac.il/toramada