כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים..." דברים ד' ו


  גליונות פרשת שבוע / מידה טובה"

גליונות תשס"ט

גליונות תשס"ח

דברים במדבר ויקרא שמות בראשית
ואתחנן נשא צו וארא נח
עקב בהעלותך שמיני בא לך לך
ראה שלח לך תזריע מצורע בשלח וירא
שופטים קורח אחרי-מות קדושים יתרו חיי שרה
כי תבוא חוקת אמר משפטים תולדות
כי תצא בלק בהר בחוקותי תרומה ויצא
ניצבים פנחס   תצווה וישלח
וילך מטות מסעי   כי-תשא וישב
האזינו     ןיקהל פקודי מקץ
וזאת הברכה       ויגש
      ויחי

 

מנהל האתר: פרופסור עלי מרצבך

עיצוב: תמר גוטווירט

אוניברסיטת בר אילן. אגודת תורה ומדע

tora mada www.biu.ac.il/toramada