דוגמאות לאתרים שנבנו ע"י היחידה
היחידה לבטיחות
אתר לימודי המשך ביה"ס לעבודה סוציאלית
אתר פרוייקט המחקר hbsc
הספריה למדעי החברה
תכנית ברוקדייל
לימודי תעודה קרימינולוגיה
אתר היחידה למעורבות חברתית
הפרוייקט המחקר הבינלאומי safecomms
אתר מרכז שיקום נכי צה"ל יפו - פסיכולוגיה
קרימינולוגיה און ליין
חפירות תל עטון
קרימינולוגיה חיובית
כתב עת אלקטרוני מרכז לוקשטיין ijjer
מרכז סאל ואן גלדר - ביה"ס לחינוך
המרכז למשפט יהודי דמוקרטי